GUŁTOWY

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Gułtowach


L o k a l i z a c j a

Wieś na Równinie Wrzesińskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

W XIV i XV w. wieś należała do rodu Grzymalitów, Leszczyców Gułtowskich, w XVIII w. do Skałowskich i Słuckich, pod koniec XVIII w. do Bnińskich, w XIX w. do Ostrowskich i ponownie powróciła do Bnińskich. Od 1910 r. była własnością Adolfa Bnińskiego, wojewody poznańskiego, delegata Rządu Emigracyjnego na Ziemie Zachodnie (1940-41).


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac klasycystyczny z pewnymi cechami barokowymi (tzw. zimny barok), zbudowany w latach 1780-86 dla Ignacego Bnińskiego ostatecznie wg projektu Ignacego Graffa. Jednopiętrowy z wysokim podjazdem. Założony na planie prostokąta, z wysuniętymi ryzalitami bocznymi i pseudoryzalitami środkowymi. Na frontonie, ponad pseudoryzalitem, herb Łodzia Bnińskich z panopliami. Nad ryzalitami bocznymi płaskorzeźby w półkolistych frontonach. Barokowy czterospadowy dach, facjaty i półkoliste szczyty nad ryzalitami bocznymi. Elewacja frontowa z wysokim podmurowanym podjazdem umozliwająca dostęp na poziom parteru. Oficyna w kształcie litery L z 1780 r. wg projektu Ignacego Graffa. Służyła jako stajnia i mieszkania dla służby.

Wewnątrz: na parterze mieszczą się sale reprezentacyjne, na piętrze pokoje mieszkalne. W sali balowej malowidła iluzjonistyczne o motywach monumentalnej architektury prawdopodobnie wg projektu Antoniego Smuglewicza z lat 1800-04; w salach (tzw. salon marmurowy i zielony, sypialnia) w trakcie ogrodowym dekoracje sztukatorskie o motywach klasycystycznych.

Lokalizacja i wielkość pałacu jest wyrazem zmiany koncepcji rezydencji reprezentacyjnej na "wiejskie zacisze" (maison de plaisance), po raz pierwszy w Wielkopolsce parter stał się tzw. bel-étage z dwukondygnacyjną salą balową.


P a r k

Park (pow. 7,3 ha) założony w II poł. XVIII w., przed pałacem regularny, w dalszej części krajobrazowy ze stawami i starym drzewostanem.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac odnowiony w latach 1968-74 i utrzymany w bardzo dobrym stanie przez kombinat PGR, obecnie należy do Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (dar córki Adolfa Bnińskiego). W piwnicach pałacu mieści się stylowy bar Kasztelania.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek