GRYŻYNA

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Gryżynie


L o k a l i z a c j a

Wieś na Równinie Kościańskiej, na lewym brzegu Obry (Kanału Obrzańskiego).


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś należała w XVI w. do rodzin Borków Gryżyńskich, Borków Gostyńskich, Staręskich, Gołutowskich, Mąkowskich, Wyskotów-Zakrzewskich, Wierusz-Kowalskich, w końcu do Lossowów.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór późnobarokowy z elementami klasycyzującymi, wzniesiony w 1793 r., przebudowany w XIX w. Parterowy, z górną kondygnacją ukrytą w dachu mansardowym z naczółkami. Na osi fasady frontowej piętrowa wystawka z trójkątnym przyczółkiem z herbami Junosza i Dryja oraz datą budowy. Przy dworze 2 oficyny.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 1,1 ha), zaniedbany.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór należy do Stadniny Koni w Racocie, mieszczą się w nim mieszkania prywatne.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek