GRODZIEC

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Grodźcu


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Czarną Stugą. Największa w Wielkopolsce stadnina koni huculskich.


Pokaż większą mapę


Sześciokolumnowy portyk w wielkim porządku


H i s t o r i a

Wieś wzmiankowana od 1398 r. był wóczas własnością Jana de Lichina. Należała następnie m.in. do Grodzickich (od 1488 do 1586), Ciświckich i Jaskólskich. Później do Jakuba Wężyka, a od 1872 r. do Kwileckich herbu Szreniawa.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac barokowy (z1639 r.), przebudowany w 1785 r. Poprzedzony dziedzińcem honorowym z oficynami po bokach. Z wygodnym podjazdem na wysokoœć pierwszego piętra. Parterowa bryła na wysokich sklepionych piwnicach. Dach wysoki czterospadowy. Dwa boczne ryzality z trójspadowymi dachami, środkowy ryzalit jest wyższy o jedną kondygnację. W II poł. XIX w. pałac przebudowano, dobudowano sześciokolumnowy portyk w wielkim porządku zwieńczony trójkątnym naczółkiem.

.
We wnętrzu dawny układ z westybulem i salonem na osi oraz pomieszczeniami bocznymi w dwutraktowym układzie.

Obok pałacu drugi tzw. nowy pałac neoklasycystyczny z ok. 1830 r. wzniesiony dla Piotra Bielińskiego. Na ścianie tablica poświęcona Marii Dąbrowskiej.


Nowy pałac neoklasycystyczny


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 12,4 ha) z pozostałościami założenia regularnego z XVIII w., z aleją grabową i pomnikowymi dębami (grupa 9 chronionych dębów o obwodach od 450 do 650 cm i wysokoœci 28-30 m). W sąsiedztwie ruiny romantyczne z XIX w., z użytą wtórnie tablicą herbową i datą 1639. W parku ruiny romantyczne z XIX w., w które wmurowano kilka starszych detali architektonicznych.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac opuszczony, na progu ruiny, dewastowany.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002-2012 by Małgorzata Mazurek