GROCHOWISKA SZLACHECKIE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Grochowiskach Szlacheckich


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Gnieźnieńskim.


Pokaż większą mapę


Portyk w wielkim porządku


H i s t o r i a

Wieś stanowiła własność Mohra-Korytowskich prawdopodobnie od początku XVII w. do okresu międzywojennego.


C h a r a k t e r y s t y k a


Kartusz-głowa Murzyna
Dwór klasycystyczny z końca XVIII w. wybudowany dla Teofilii Korytowskiej na miejscu starego drewnianego dworu. Przebudowany i powiększony o pierwsze piętro w 1912 r. Dodano dwa ryzality po obu stronach tylnej elewacji. Budynek piętrowy na planie prostokąta, nakryty czterospadowym dachem. W fasadzie południowej czterokolumnowy portyk w wielkim porządku. W tympanonie umieszczono kartusz - głowę Murzyna - herb rodu Mohra-Korytowskich.

We wnętrzu detale klasycystyczne oraz ozdobne drzwi.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 4,2 ha) z XIX w., ze starą bramą, stawem i resztką kamiennego ogrodzenia.

Staw w parku za pałacem

Oranżeria w części północnej pałacu

Restauracja we wnętrzu oranżerii


W s p ó ł c z e s n o ś ć


Pałac w Grochowiskach Szlacheckich
Od 1996 r. dwór stanowi własność prywatną, po gruntownym remoncie. We wnętrzu mieści się hotel, a na parterze - stylowa restauracja. W częœci północnej budynku powstała oranżeria. W odrestaurowanych piwnicach z ceglanymi sklepieniami, bar.

Piwnice dworu

Restauracja Pałacowa
88-420 Rogowo
tel. 523027001

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2011 by Małgorzata Mazurek