GRANÓWKO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail
.


Pałac w Granówku


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś należała do dziedziców sąsiedniego Granowa. W XIV/XV w. ich właścicielem był Wincenty Grabowski. Wdowa po nim, Elżbieta została trzecią żoną Władysława Jagiełły. W XIX i XX w. wieś stanowiła własność Nieżychowskich, jedynie czasowo przeszła w ręce Duninów.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac klasycystyczny wybudowany w latach 1820-30 dla Nepomucena Nieżychowskiego, dyrektora Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu. Pałac został zaprojektowany lub przynajmniej wzorowany na pracach Dawida Gilly’ego, urzędowego architekta pruskiego w Poznaniu. Pałac wzniesiony na planie prostokąta, piętrowy, nakryty dachem czterospadowym. Budynek poprzedzony czterokolumnowym portykiem jońskim w wielkim porządku, z tympanonem.

Pałac w Granówku - fasada ogrodowa

W sąsiedztwie pałacu zachowany zespół zabudowań folwarcznych oraz czworaków z XIX/XX w.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 5,4 ha) z I poł. XIX w. z pomnikowym jesionem i paklonem.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w stanie zadawalającym, mieści się w nim przedszkole i szkoła podstawowa.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek