GRAB

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Grabie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Kaliskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w końcu XIV w. należała do rodu Wczeliczów, z których wywodzili się Grabscy herbu Wczele, będący dziedzicami od pocz. XVI do poł. XVII w. W końcu XVII w. właścicielami byli Koźmińscy, następnie Prusimscy, a ok. 1765 r. Weronika z Rozdrażewskich Molska. W 1769 r. wieś była własnością Ponińskich herbu Łodzia, następnie Wojciecha Rudnickiego i Pruskich herbu Leliwa. Od Antoniego Pruskiego w latach 1862-64 majętność przejęła Anna Matecka. Następnymi właścicielami byli Zygmunt Mycielski. Edmund Taczanowski herbu Jastrzębiec, Zofia z Taczanowskich Urbanowska. W latach dwudziestych XX w. majątek wydzierżawiono rodzinie Ciążyńskich.


C h a r a k t e r y s t y k a


Czterokolumnowy portyk w wielkim porządku
Pałac klasycystyczny wzniesiony ok. 1805 - 1810 r., być może wg projektu Stanisława Zawadzkiego. Rozbudowany w poł. XIX w. o skrzydło wsch., a później o czterokondygnacyjną wieżę i taras, z jednoczesną przebudową korpusu głównego. Murowany z cegły, podpiwniczony. Korpus główny, dwukondygnacyjny, skierowany na dziedziniec honorowy, nakryty dachem czterospadowym. Frontowy czterokolumnowy portyk w wielkim porządku, poprzedzony schodami, z panopliami i tarczami herbowymi w tympanonie. W głębi portyku między pilastrami płyciny z płasko rzeźbionymi alegoriami kontynentów. Od wsch. kwadratowa, czterokondygnacyjna wieża, mieszcząca schody i aneks, połączony windą z kuchnią w piwnicy. W elewacji ogrodowej płytka wnęką na piętrze, w którą wstawione zostały jońskie kolumienki, ujmujące potrójne, proste zamknięte okno. Elewacje pałacu o wystroju klasycystycznym, wieży - neorenesansowym.

We wnętrzu zachowana stolarka drzwiowa z pocz. XIX w. i II poł. XIX w., sztukatorska dekoracja sufitów w pomieszczeniach parteru, a także arkadowe wydzielenie korytarza z hallu na piętrze. Układ wnętrz dwutraktowy, z sienią i dużym salonem na osi, z którego wyjście na taras.


Pałac w Grabie - rzut parteru
1 - portyk, 2 - hall, 3 - salon, 4 - taras, 5 - jadalnia, 6 - kredens

Przy pałacu zachowana klasycystyczna oficyna z I poł. XIX w.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 14,65 ha) założony na początku XIX w., zapewne w miejscu XVIII-wiecznego ogrodu owocowego. Rozplanowany w dolince cieku, na którym utworzono duży staw z wysepką. Wśród dziczejącego drzewostanu liczne wiązy, graby, lipy, dęby i kasztanowce.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac jest obecnie własnością prywatną, po gruntownym remoncie.

.


Pałac w Grabie w 1996 r.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2011 by Małgorzata Mazurek