GÓRZNO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail
.


Pałac w Górznie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad strumieniem Niewoda.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś wzmiankowana w dokumentach od XIV w., ostatnimi właścicielami byli Lipscy herbu Grabie.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac w stylu neoklasycystycznym (w tzw. stylu narodowym) powstał po rozbudowie parterowego dworu w 1912 r. dla Kazimierza Lipskiego, prawdopodobnie wg projektu Kazimierza Rucińskiego. Budynek piętrowy z dwoma bocznymi ryzalitami, nakryty niskim dwuspadowym dachem. W symetrycznej fasadzie portyk o czterech kolumnach jońskich w wielkim porządku, w tympanonie świetlik. Na fasadzie, w głębi portyku, obok inicjałów właściciela i jego żony, piaskowcowa tablica z inskrypcją Ostań się. W fasadzie ogrodowej półokrągły ryzalit z wyjściem na taras, ujęty schodami. Na osi elewacji wsch. i zach. portyki kolumnowe.


Pałac - przekrój poziomy parteru
1 - hol, 2 - jadalnia domowników, 3 - gabinet pana, 4 - biuro majątku, 5 - jadalnia dla gości, 6 - salon, 7 - buduar pani, 8 - pokój pokojówek, 9 - spiżarnia, 10 - łazienka, 11 - sypialnia pana, 12 - biblioteka, 13 - sypialnia pani
Źródło: Majątki Wielkopolskie. Powiat Ostrowski.

We wnętrzu, w półokrągłym ryzalicie rotundowy dwukondygnacyjny salon o bogatej neoklasycystycznej dekoracji sztukatorskiej, zawierającej herby Polski i Litwy. Zachowane sztukaterie ścian i sufitów oraz stolarka drzwiowa.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 13 ha, w tym 3,3 ha wody) założony w poł. XIX w., z dwoma stawami i bogatym gatunkowo drzewostanem.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w stanie bardzo dobrym, jest własnością prywatną.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek