GORZYCZKI

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Gorzyczkach


L o k a l i z a c j a

Wieś na Równinie Kościańskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś stanowiła własność rodzin Gryżyńskich, Jaszkowskich, Gorzyckich, w XIX w. Potworowskich, Horwattów i Wańkowiczów.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac neorenesansowy zbudowany w 1868 r. wg projektu Stanisława Hebanowskiego przez Edwarda Potworowskiego dla córki Karoliny Horwattowej, odnowiony w 1923 r. Piętrowy, z dwupietrowš wieżą z boku, z środkowym ryzalitem zwieńczonym trójkątnym szczytem. Rozbudowane wejście w wieży. Elewacje z neorenesanowym detalem, zwieńczone gzymsem konsolkowym. Sala jadalna wyodrębniona oprawami okien w elewacji ogrodowej.


Pałac - rzut parteru z ok. 1970 r.
Źródło: Majątki Wielkopolskie. Powiat Kościański.

Wewnątrz: pokoje reprezentacyjne na parterze, wielka sala na przestrzał budynku. Oryginalna klatka schodowa umieszczona pomiędzy traktami.

Na skraju parku "stary" dwór z końca XVIII w. i zespół zabudowań folwarcznych z lodownią.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 4,2 ha) z pomnikowymi drzewami (platan, topola, buk, białodrzew, dęby), niewielkie stawki.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac należy do Korporacji Rolnej Skarbu Państwa Sp. z o.o. Czempiń.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek