GÓRA

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Górze


L o k a l i z a c j a

Wieś położona u podnóża i na krawędzi Wysoczyzny Kaliskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś wzmiankowana już w 1393 r., w II pł. XIX w. przeszła w ręce niemieckiej rodziny Fischer von Mollard.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałacneorenesansowy wybudowany w latach 1877-78 dla Rudolfa Fischer von Mollarda przez Paula Rötera. Piętrowy pałac z dwoma narożnymi basztami w fasadzie frontowej oraz niesymetrycznie umieszczoną wieżą nakrytą wysokim dachem z latarnią. Pałac nakryty dachem mansardowym. Na osi okazały portal z bogato dekorowaną wystawką dachową. Ściany z żółtych cegieł klinkierowych łączonych z jasnymi tynkowanymi powierzchniami, co można uznać za charakterystyczne dla stylu Qeen Anne Revival.

.


Holl i klatka schodowa w pałacu w Górze

We wnętrzu duży holl z klatka schodową, salon oraz dekorowana boazeriami i polichromiami biblioteka.

Przy pałacu zachowana oficyna z 1839 r., domek modrzewiowy, a przy nim ogródek skalny i lapidarium fragmentów rzeźbiarskich z XVII i XVIII w. Po zachodniej stronie parku zespół imponujących, dobrze zachowanych zabudowań folwarcznych ze spichrzem z XIX/XX w.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 1,5 ha) założony w poł. XVIII w. i zmieniony w XIX w., z pomnikowymi okazami drzew, m.in. dębów, zaniedbany.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac zadbany, mieści się tu dom dziecka.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek