GOŁANICE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Gołanicach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Leszczyńskim, na Pojezierzu Krzywińskim, na południowo-zachodnim brzegu rynnowego jeziora Krzyckiego.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś stanowiła gniazdo Gołanieckich herbu Kotwicz, od XVII w. kolejno w rękach Leszczyńskich, Krzywickiego, Skórzewskich, w 1921 r. własność Heleny Bojanowskiej, później Donimirskich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór barokowy prawdopodobnie z początku XIX w. (lub końca XVIII w.) wybudowany dla Andrzeja i Ludwiki z Krzyckich Skórzewskich. Przebudowany w połowie XIX w., rozbudowany o prostopadłe skrzydło w części wschodniej pod koniec XIX w. Wystawkę na osi elewacji ogrodowej zwieńczono neorenesansowym szczytem. Budynek parterowy, o konstrukcji szkieletowej, z wysokim polskim dachem łamanym, pokrytym łupkiem (dawniej gontem), z wystawkami i oknami powiekowymi. W środkowej części dworu piętrowe pseudoryzality ze szczytami o falistych spływach.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. ok. 3 ha) z połowy XIX w. założony na planie trójkąta, z dębami.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór odrestaurowany przez właścicieli Firmy Słomiński, zamieszkały.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek