GOGOLEWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail
.


Dwór w Gogolewie w 1999 r.


L o k a l i z a c j a

Wieś położona w dolinie Warty, na lewym brzegu Warty.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś należała m.in. do Gogolewskich wywodzących się z rycerskiego rodu Doliwów, Rozdrażewskich, Iłowieckich, Grabowskich, Skrzetuskiego, Bronisza herbu Wieniawa i Otockich. W II poł XIX w. wieś przeszła w ręce niemieckie.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór barokowy z lat 70.-80. XVIII w. zbudowany dla Ksawerego Bronisza. Mały, murowany, parterowy budynek o prostokątnej bryle. Nakryty wysokim naczółkowym dachem. Prostokątne okna o regularnym układzie. Przebudowany ok. poł. XIX w., dobudowano wówczas skromny czterokolumnowy portyk, zmieniając w ten sposób fasadę tylną na frontową.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór zamieszkały, obecnie odrestaurowany.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek