GŁUCHOWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Głuchowie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim, na prawym brzegu doliny Kanału Mosińskiego.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś wzmiankowana od 1251 r. , należało okresowo do cysterek z Owińsk i joannitów z Poznania. Sprzedana w XVI w. Dłuskim, następnie Zadrowskim. W XVII i XVIII w. była w rękach Trąbczyńskich, Boguckich, Kołaczkowskich i Rostworowskich. W 1781 r. majątek odziedziczyli Kołaczkowscy, a następnie przechodziła wieś do rąk Gliszczyńskich, Knolle von Knoll oraz Jarczewskich. W końcu XIX w. dobra kupił Stefan Żółtowski i w rękach tej rodziny pozostawały one do czasów II wojny światowej.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac wzniesiony prawdopodobnie w końcu XVII w. jako parterowa rezydencja, rozbudowana w połowie XVIII w. W 1879 (wg daty na tablicy herbowej 1882) pałac został całkowicie przebudowany dla Stefana Żółtowskiego prawdopodobnie wg jego projekt. Podwyższono wówczas budynek, obecnie piętrowy z użytkowym poddaszem, z bocznymi parterowymi przybudówkami. Dodano wydatny czterokolumnowy portyk w wielkim porządku, z balkonem na wysokości pierwszego piętra, zwieńczony murem attykowym z tablicą z kartuszem herbowym Żółtowskich - Ogończyk. Marceli Żółtowski w portyk na poziomie I piętra wbudował balkon. Pałac nakryty jest dachem jednopołaciowym. W fasadzie ogrodowej ryzalit ograniczony pilastrami w wielkim porządku.


Pałac - rzut parteru, stan z ok. 1970 r.
Źródło: Majątki Wielkopolskie. Powiat Kościański.

We wnętrzu pałacu częściowo zachowany dawny wystrój, bogate polichromowane dekoracje sztukatorskie na stropach oraz stolarka drzwiowa i okienna. Na osi pałacu mieściła się sień, a w drugim trakcie salon. Pierwsze piętro było urządzone przy udziale artysty Piotra Potworowskiego.

Przy pałacu zachowane dwie oficyny, stajnia koni wyjazdowych oraz zespół zabudowań folwarcznych z 1860-90. Przed pałacem okrągły podjazd,


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 5,7 ha) założny w XVIII w., przekształcony w XIX w., ze stawem, aleją grabową i lipową, oraz starymi drzewami: dębami, kasztanowcem zrośniętym z 6 pni, klonem, jesionem, bukiem pospolitym odmiany purpurowej.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac bardzo zaniedbany, mieści się w nim przedszkole. Obiekt należy do Kombinatu Rolniczego w Czempiniu.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek