GAJ WIELKI

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Gaju Wielkim


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w średniowieczu należała do Skórów z rodu Awdanców, później wielokrotnie zmieniała właścicieli. Od XIX w. należała do rodziny Hebanowskich, z której wywodził się znany architekt Stanisław Hebanowski. To tutaj delegacja wielkopolskich patriotów uroczyście powitała cesarza Napoleona w imieniu polskiego społeczeństwa.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór barokowy z XVIII w. Mały parterowy szachulcowy budynek o wysokim czterospadowym dachu. Do 1960 r. kryty słomą, a od 1960 eternitem.

Przy dworze 2 oficyny z II poł. XIX w. i przełomu XIX i XX w.


P a r k

Park z XIX w.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór w dobrym stanie, zamieszkały, położony w obrębie Gospodarstwa Produkcji Rolniczej "POLEKA" Sp. z o.o. w Kaźmierzu.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek