FABIANÓW

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Fabianowie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Kaliskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w rękach Pabiańskich i Parzęczewskich, Wierusz-Kowalskich, Skrzypińskiego, Pruspolewskiej. W 1847 r. majątek przeszedł w ręce niemieckie, m.in. rodziny Küttner.

Pałac w Fabianowie - fasada frontowa


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac eklektyczny zbudowany ok. 1900 r. dla rodziny Küttnerów. Korpus główny wzniesiony na planie prostokąta, piętrowy z poddaszem. W narożniku budynku dodana kolista pięciokondygnacyjna wieża. Elewacje z czerwonej cegły wzbogacają białe detale architektoniczne w formie gzymsów, lizen, blend i nadokienników.


Pałac - rzut parteru
Źródło: Majątki Wielkopolskie. Powiat Pleszewski.

Przy pałacu zachowany zespół folwarczny.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 2,15 ha) założony pod koniec XIX w. na stoku opadającym ku rzece Lutyni. W parku staw z wysepką, a w pobliżu cmentarzyk psów dziedzica z nagrobkami.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w dobrym stanie, adaptowany w 1972 r. na Dom Pomocy Społecznej.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2011 by Małgorzata Mazurek