DZIERŻNICA

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail
.


Dwór w Dzierżnicy


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Równinie Wrzesińskiej, na lewym brzegu Moskawy.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś od 1884 r. należała do Niemojewskich, a następnie do rodziny Wizów.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór (willa) wzniesiony w latach 1884-1885 przez Zygmunta Gorgolewskiego dla Ignacego Niemojewskiego, przebudowana po 1904 r.. Zbudowany w modnym wówczas stylu willi szwajcarskiej z ciekawym wykonaniem drewnianych balkonów i elementów konstrukcji dachów.

Wnętrze willi zostało przebudowane przed 1900 r. dla podniesienia reprezentacyjności budynku.

Przy dworze oficyna i zabudowania folwarczne z końca XIX w.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 6,0 ha) ze starodrzewem i stawami. W zdziczałym obecnie parku wznosi się pseudoklasyczna kaplica-mauzoleum z ok. 1920 r.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór w stanie ruiny.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek