DRZEWCE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Drzewcach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Leszczyńskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XIX w. należały do Mycielskich, a od poł. XIX w. do rodziny Żółtowskich. W październiku 1831 r. u rodziny Mycielskich gościł Adam Mickiewicz.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór z ok. 1860 r. zbudowany dla Żółtowskich, na miejscu starszego dworu, po którym pozostały kolebkowo sklepione piwnice. Parterowy, na planie prostokąta z niższymi dobudówkami przy ścianach szczytowych. Od frontu ganek wsparty na czterech kolumnach. Nakryty dachem naczółkowym.

Przy dworze ruiny neogotyckiej kaplicy z ok. poł. XIX w. i piętrowa oficyna.


P a r k

Park (pow. 3,3 ha) w stanie dobrym, z jesionami.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór w dobrym stanie, zamieszkały.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek