DRZAZGOWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Drzązgowie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Równinie Wrzesińskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XIX w. była własnością Grudzińskich, a nstępnie Mielżyńskich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór z początku XIX w., przebudowany w końcu XIX w. Mały piętrowy budynek z dwuspadowym dachem. Do dworu dobudowano parterową werandę z tarasem. W balustradzie herb Mielżyńskich (Nowina).


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 6 ha) z alejami grabowymi i okazałym dębem (obwód 440 cm).


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór w dobrym stanie, zamieszkany, stanowi część Specjalistycznego Gospodarstwa Rolnego B. Pokropa.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek