DAKOWY MOKRE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Dwór w Dakowach Mokrych


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim.


Pokaż większą mapę


Fronton z herbami właścicieli


H i s t o r i a

Wieś w okresie od XIV w. należała do Dakowskich, Chociszewskich, Niegolewskich, Raczyńskich, a następnie do Bolesława Potockiego (1870 r.). Po ślubie Felicji z Potockich z Maciejem Mielżyńskim, dwór należał do rodziny Mielżyńskich z Iwna, a od 1932 r. do Anieli z Mielżyńskich Ostrowskiej. .

We dworze rozegrał się jeden z znanych dramatów początków XX w. W nocy z 19 na 20 grudnia 1913 r. hr. Maciej Mielżyński zastrzelił swoją żonę Felicję oraz kuzyna Adolfa Miączyńskiego (syna przyrodniej siostry) podejrzewając ich prawdopodobnie o romans. Uniewinniony przez Sąd Przysięgłych w Międzyrzeczu w 1914 r., hr. Maciej Mielżyński walczył w I wojnie światowej oraz w wojnie w 1920 r. Był naczelnym dowódcą wojskowym III Powstania Śląskiego w 1921 r.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór neoklasycystyczny został zbudowany dla Bolesława Potockiego z Będlewa ok. 1880 r. Początkowo był to dwór parterowy z kolumnowym gankiem na osi. Znaczna przebudowa dworu nastąpiła w latach 1912-1913 dla Macieja Mielżyńskiego, a została przeprowadzona przez Rogera Sławskiego. Dodano wówczas piętrowe skrzydła. Po obu stronach pałacu znajdują się kolumnowe ganki: od północy półkolisty, od południa kwadratowy.

Kolumnowy północny ganek

Na ganku

Przy dworze oficyna z przełomu XIX/XX w. oraz zespół zabudowań folwarcznych z końca XIX w.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 3,0 ha) z II poł. XIX w. z zachowanymi resztkami alei grabowej.


Dwór w Dakowach Mokrych - fasada ogrodowa


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór wspaniale odnowiony po atach zaniedbania. Stanowi własność prywatną. Od 2005 r. należy do NEDSTYL-u, który zajmuje się sprzedażą antyków, stylowych mebli, obrazów i porcelany. We dworze hotel i restauracja.

Galeria Dakowski Dwór

ul.Parkowa 3, Dakowy Mokre
tel. 614476920, 602321703, e-mail

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2012 by Małgorzata Mazurek