CZERLEJNO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail.

Pałac w Czerlejnie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Równinie Wrzesińskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś należała do Kapituły Gnieźnieńskiej, później znalazła się w rękach niemieckich, w okresie międzywojennym właścicielami byli Polacy. W okresie międzywojennym wieś odwiedził Wincenty Witos, przypomina o tym tablica pamiątkowa umieszczona na ścianie pałacu w 1986 r.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac eklektyczny nawiązujący do form secesyjnych zbudowany w 1913 r. dla Georga Frederici przez architektów niemieckich. Piętrowy budynek z drugim piętrem ukrytym w mansardowym dachu, na granitowym cokole, z ozdobnym wejściem. W narożach dwie wieżyczki z hełmami, z przylegającą oranżerią. we wnętrzu hall z drewnianą klatką schodową.


P a r k

Przy pałacu niewielki park krajobrazowy (2 ha).


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac obecnie remontowany.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek