CZERNIEJEWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail
In Czerniejewo main street joins an old church with a palace. The palace from the 18th century belongs to the best classicists remains in Great Poland. It is ornamented with a quadricolumnal portico. In front of the palace there is a vast courtyard. On its sides there are two annexes from 1780. Not far from them are old stables (now a hotel) and coach-houses (now a restaurant). One of the main attractions of Czerniejewo are horse rides and coach drives organized by the local State Farms.

.


Pałac w Czerniejewie


L o k a l i z a c j a

Miasto nad Wrześnicą, na Równinie Wrzesińskiej. Osią wsi jest ulica Pałacowa łącząca osiowo miasteczko i kościół farny św. Jana Chrzciciela z pałacem.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a


Brama wjazdowa
Początkowo miasto było własnością królewską, od 1386 r. w rękach prywatnych, m.in. rodzin Górków, Radomickich. W 1770 r. miasto przeszło w posiadanie gen. Jana Lipskiego, a następnie od 1823 r. poprzez małżeństwo Marianny Lipskiej, do rodziny Skórzewskich herbu Drogosław. Syn generała Lipskiego, Józef Egidiusz, wziął udział w powstaniu kościuszkowskim, a następnie odbył kampanię w korpusie gen. J. H. Dąbrowskiego. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego zasiadał w radzie departamentu poznańskiego. W 1885 r. Rajmund Skórzewski ustanowił z dóbr Czerniejewo-Radomice ordynację na zasadzie majoratu. W dniu 3 czerwca 1997 r. przy okazji wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Gnieźnie, odbyło się w pałacu spotkanie prezydentów Litwy, Niemiec, Słowacji, Węgier i Polski.


Pałac w Czerniejewie - wjazd na dziedziniec honorowy


C h a r a k t e r y s t y k a


Plan zespołu pałacowego
1 - pałac, 2 - skrzydło dobudowane w latach 1980-82, 3 - skrzydło z lat 1926-28, 4 - oficyny, 5 - dziedziniec honorowy, 6 - dawniej stajnia, 7 - dawniej wozownia, 8 - brama wjazdowa

Sala balowa


Kołatka na bramie

Zespół pałacowy późnobarokowy, z dziedzińcami tzw. avant court (dziedziniec przedni) i cour d'honneur (dziedziniec honorowy) ze stajniami, wozowniami i oficynami. Dziedziniec honorowy oddziela od przeddziedzińca ogrodzenie z XIX w., z klasycystyczną bramą ozdobioną czterema kolumnami i herbem Skórzewskich. Miejsce centralne zajmuje pałac wzniesiony w latach 1770-80 na miejscu dawnego zamku dla gen. Jana Lipskiego wg projektu Ignacego Graffa. Przebudowany w latach 90-tych XVIII w. i w latach 1926-28 (przez arch. Juliusza Nagórskiego). Piętrowy z dwoma skrzydłami i czterokolumnowym wysuniętym portykiem z tympanonem z 1800 r. Po stronie ogrodowej trójboczny ryzalit. Wewnątrz frontonu znajduje się herb Lipskich Grabie. Pałac połączono z oficynami dopiero w XX w. W latach 1926-1928 Juliusz Nagórski dobudował po stronie wschodniej pałacu dwukondygnacyjne skrzydło, które połączono z oficyną półkolistą galerią. W latach 1978-1985 dokonano powiększenia pałacu poprzez dobudowę od strony zachodniej, analogicznej jak od wschodu budynku, galerii łączšcej pałac z oficyną. Całe założenie pałacowe jest połączone aleją z miastem, co stanowi ostatni przejaw dawnej średniowiecznej koncepcji roli właścicieli siedzib ziemiańskich w społeczeństwie.


Podjazd do pałacu

Czterokolumnowy portyk

Korpus główny pałacu

Wewnątrz: na parterze obszerna sień ze schodami na piętro, okrągły salon z 1811 r. zwany grotą pompejańską, jego płaski sufit podpiera wieniec wolnostojących żłobkowanych kolumn. Na osi drzwi z westybulu znajduje się wejście do ogrodu. Na piętrze dwukondygnacyjna, okrągła sala balowa ozdobiona pilastrami, nakryta pozorną kopułą z posadzką wykonaną z kilku gatunków drewna (intarsjowana posadzka z motywem roślinnym stanowi jeden z najstarszych fragmentów dekoracji w pałacu). Miejsca nad oknami i wnękami sali zdobią malowidła i medaliony polskich kompozytorów: m.in. Fryderyka Chopina, Henryka Wieniawskiego, Stanisława Moniuszki, Karola Kurpińskiego i Feliksa Nowowiejskiego. Ściany sali belkowej również na piętrze pokrywają portrety m.in.: Z. Skórzewskiego, T. Działyńskiego, O. Kopczyńskiego, D. Chłapowskiego (dziś sala koncertowa). Skórzewscy zgromadzili w pałacu przedmioty związane z epoką napoleońską i kilka portretów Napoleona. Biblioteka pałacowa posiadała zbiór inkunabułów, szereg dzieł teologicznych i astronomicznych m.in.: Kopernika, Keplera.


Salon zimowy (łącznik)

Klatka schodowa

Jeden z salonów


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 25,3 ha), założony początkowo w stylu francuskim, od XIX w. park angielski z alejami grabową i grabowo-lipową. Na osi elewacji ogrodowej usytuowany staw i bażantarnia z pocz. XIX w.


Pałacowy staw

Aleja grabowa


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Wnętrza pałacu odrestaurowane, wyposażone w stylowe meble mają charakter muzealny; częściowo wykorzystywane jako hotel i ośrodek konferencyjny Pałac. Również na hotel zamieniono dawną stajnię, a w wozowni jest restauracja. W lasach urządza się polowania.

Czerniejewskie Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe Sp. z o.o.
ul. Gen. Lipskiego 5, 62-250 Czerniejewo, Recepcja hotel tel. +48 614273030, Organizacja imprez tel. 614273703, fax. 614291230

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2011 by Małgorzata Mazurek