CZEMPIŃ
- BORÓWKO STARE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Czempiniu


L o k a l i z a c j a

Miasto na Równinie Kościańskiej, nad Olszynką (prawym dopływem Kanału Mosińskiego).


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Miasto należało do rodzin Górków herbu Łodzia, Czarnkowskich, Szołdrskich, w 1847 r. przeszło w ręce niemieckie - rodziny von Delhaes.


C h a r a k t e r y s t y k a


Fasada ogrodowa

Pałac barokowy wybudowany w latach 1698-1739 dla Ludwika Szołdrskiego, wojewody poznańskiego. Na planie prostokąta z trzema ryzalitami od frontu i jednym od ogrodu, z bogato dekorowanymi szczytami. W 1841 r. rozebrano wieżę i skrzydła boczne, a ok. 1904 r. częściowo zmieniono układ wnętrz. Fasada bogato zdobiona w stylu regencji, na elewacji frontowej panoplia z kartuszem z herbem Łodzia, a w elewacji ogrodowej zherbem Lew Unrugów. Na attyce środkowego ryzalitu rzeźby symbolizujące 4 kontynenty: Europę, Azję, Afrykę i Amerykę. Pośrodku frontowego ryzalitu z zwieńczeniu portalu owalna tablica z datą 1739. Przed pałacem na całej długości elewacji frontowej taras o tralkowej balustradzie.


Pałac - rzut parteru
Źródło: Majątki Wielkopolskie. Powiat Kościański.

We wnętrzu, na osi hol z secesyjną klatką schodową i jadalnia, zachowane fragmenty polichromii z XVIII w. i sztukaterie.


P a r k

Park (pow. 4,1 ha) z 1 poł. XVIII w., pierwotnie francuski, przekształcony na krajobrazowy w XIX w., z pomnikowymi drzewami. Przed pałacem półkolisty podjazd.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac odnowiono m.in. w latach 1975-86. Należy do Firmy PPHU Pałac Gębice, organizującej w pałacu m.in. szkolenia, imprezy biznesowe, integracyjne, itp.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek