CZACZ

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Czaczu


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim, na prawym brzegu Samicy Śmigielskiej, dopływu Obry.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś stanowiła od XIV w. własność m.in. następujących rodzin: Szaszorów Opali, Ramszów Opolskich, Czackich, Gajewskich, Szołdrskich, a od 1834 r. Żółtowscy.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac wczesnobarokowy wzniesiony został prawdopodobnie po 1639 r. dla kasztelana Wojciecha Gajewskiego wg projektu włoskiego architekta Krzysztofa Bonadury Starszego. Pałac spłonął w 1709 r. Prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX w. nastąpiła przebudowa pałacu przez Wiktora Szołdrskiego, kolejne zmiany przeprowadzono w 1848-1851 r. dla Marcelego Żółtowskiego. W latach 1911-12 Jan Żółtowski dokonał ostatecznej przebudowy wg planów Mariana Andrzejewskiego w stylu krajowym. Założenia pałacu położnego na wierzchowinie niskiego wzniesienia, przypominają Rogalin, Śmiełów i Pawłowice. Pałac składa się z korpusu głównego połączonego dwoma półkolistymi galeriami z bocznym oficynami tworzącymi wielki dziedziniec honorowy. Pałac jest budynkiem dwupiętrowym, nakrytym dachem mansardowym, z pozornymi ryzalitami w narożach. Elewacja południowa rozczłonkowana jest pilastrami jońskimi wielkiego porządku z herbami rodziny na kapitelach, pośrodku małe drzwi prowadzące do salonu, powyżej mały balkon. Trójkątny naczółek na wejściem został ozdobiony herbem Żółtowskich -Ogończyk. Elewacja północna pałacu jest skromniejsza, przed głównym wejściem zachowany taras. Galerie parterowe rozczłonkowane są jońskimi kolumnami. Galerie z oficynami połączono za pomocą bram, z których przejezdna jest dzisiaj tylko wschodnia prowadząca do głównego wejścia. Parterowe klasycystyczne oficyny z dachami naczółkowymi zostały wzniesione na początku XIX w.


Elewacja ogrodowa

Przy pałacu zachowany zespół folwarczny składający się z dwóch podwórzy gospodarczych.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 19,2 ha) składa się z trzech części, rozdzielonych drogami.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac zaniedbany, częściowo zamieszkały. W pałacu mieści się szkoła podstawowa.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek