CIĄŻEŃ

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail
    

.


Pałac w Ciążeniu


L o k a l i z a c j a

Wieś na prawym brzegu Warty, na Równinie Wrzesińskiej.


Pokaż większą mapę


Tablica przedstawiająca historię pałacu


H i s t o r i a

Własność i jedna z letnich rezydencji biskupów poznańskich w latach 1260-1818, skonfiskowana przez władze carskie po 1818 r. i nadana hrabiemu Wacławowi Gutakowskiemu, adiutantowi cara Aleksandra I, uczestnikowi wojen napoleońskich. Gutkowski był mężem Józefy, drugiej z trzech sióstr Grudzieńskich. Jego szwagrami byli: wielki ksišżę Konstanty, który dla najstarszej siostry Joanny (księżnej łowickiej), rozwiódł się z księżniczką saskokoburską Anną i zrzekł się prawa do tronu carskiego, oraz Dezydery Chłapowski, który poślubił w 1821 najmłodszą Antoninę. Siostry były znane z urody, zasad, cnoty i mądrości. Ciotka sióstr była morganatyczną żoną ostatniego króla Polski. Hrabia Gutkowski, birbant i utracjusz, stracił dobra w Ciążeniu i wraz z żoną zamieszkał u Chłapowskich w Turwi. Został pochowany w Rąbiniu obok rodziny Dezyderego.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac biskupi, rokokowy wzniesiony w latach 1760-68 dla biskupa Teodora Czartoryskiego (architektem był prawdopodobnie Józef Sacco), wykończony w latach 1794-1806 r. przez biskupa Ignacego Raczyńskiego. Korpus główny trójkondygnacyjny o elewacjach rozczłonkowanych płaskimi pilastrami, zdobiony dekoracjami z motywami biskupimi i elementami uzbrojenia. Dach mansardowy, ponad ostatnią kondygnacją frontony półkoliste, a od ogrodu - trójkątny, dekorowane stiukowymi kompozycjami figuralnymi. Parter wyodrębniono silnie akcentowanym gzymsem. Od zachodu pałac połączony z pawilonem i oficyną poprzez galerię nad bramą przejazdową. Z powodu śmierci Teodora Czartoryskiego pałac nie wykończony po stronie wschodniej.


Trójkątny fronton od strony ogrodu

Półkolisty fronton nad ostatnią kondygnacją


Sztukateria
z motywami
rycerskimi
Wnętrza pałacu w dwóch dolnych kondygnacjach mają układ dwutraktowy, amfiladowy, w trzeciej kondygnacji pokoje połączone korytarzem. W dwóch salonach na piętrze zachowały się rokokowe dekoracje stiukowe na plafonach i fasetach, o motywach architektonicznych, chińskich, ze scenami rodzajowymi z życia wiejskiego i ornamentami roślinnymi.


Pałac w Ciążeniu - przekrój poziomy parteru


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 9,72 ha) na stoku doliny Warty, założony w XVIII w, początkowo ogród regularny, opadający terasami ku rzece (na osi pałacu były schody). Na płd.-wsch. od pałacu zachowały się fundamenty pałacyku zbudowanego w latach 1723-32 przez biskupa Jana Tarłę. Obok pałacyku jest kopiec widokowy z pocz. XVIII w., zwany Kamienną lub Tatarską Górą, usypany wg legendy przez jeńców tatarskich. Park podlega rewaloryzacji.


Aleja prowadząca do pałacu

Dolina Warty z wiosennymi rozlewiskami

.


Pałac w Ciążeniu - fasada ogrodowa


W s p ó ł c z e s n o ś ć

W 1969 r. pałac przejął Uniwerstet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ulokowano filię Biblioteki Głównej UAM z bogatymi zbiorami masoników - ok. 80 tys. tomów (jedna z największych kolekcji w Europie, odnalezione porzucone po II wojnie ąwiatowej w 1945 r. w Sławie Śląskiej); najstarsze są rzadkie XVII-wieczne druki różnokrzyżowców. W 1984 r. otwarto Dom Pracy Twórczej UAM na pierwszym i drugim piętrze pałacu.


Pałac w Ciążeniu
Czytelnia masoników

Zwiedzanie pałacu po uprzednim zawiadomieniu
w dni powszechne, godz. 8:00 - 15:00
Filia Biblioteki Uniwersyteckiej, tel. Ciążeń 632764155

Rezerwacja miejsc w Domu Pracy Twórczej UAM
tel. 61 8522955

Podobne odnośniki

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2011 by Małgorzata Mazurek