CHRAPLEWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Chraplewie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XIX w. należała do Bnińskich, a następnie przeszła w ręce właścicieli Wąsowa, von Hardtów, do których należała do II wojny światowej.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór eklektyczny, nawiązujący do renesansu północnego, zbudowany w 1888 r. dla Richardta von Hardta. Parterowy z kilkoma piętrowymi ryzalitami i wystawkami o stromych dachach. Elewacja charakteryzuje się jasnymi tynkami łączonymi z czerwonymi ceglanymi obramieniami okien i drzwi, a także dekoracjami z czerwonej cegły. Wejście z narożnika.

Przy wjeździe do dworu, w tym samym stylu, kordegarda z 1888 r. i powozownia.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 9,5 ha) w dobrym stanie, z dębami, bukami i lipami.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór zajmuje Szkoła Podstawowa, a częściowo mieszkania prywatne.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek