CHOTÓW

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Chotowie (fot. P. Graczyk)


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Kaliskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś znana od XV w. była w rękach m.in. Wyganowskiego, Lisieckiego, Dzierżabickich, Czapskiego, Chłapowskiego, Niemojewskich, a ostatecznie do Witolda Cybulskiego.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór o formach klasycystycznych wzniesiony w połowie XIX w. zapewne dla Lisieckich, rozbudowany w XX w. Budynek parterowy na planie prostokąta z piętrowym skrzydłem zachodnim. Nakryty dachem z naczółkami. Na osi fasady frontowej czterokolumnowy portyk, zwieńczony trójkątnym naczółkiem.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 5,1 ha) założony pod koniec XVIII w., z dwoma stawami. W drzewostanie zachowane graby, lipy, jesiony, klony i dęby.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór po gruntownym remoncie, mieści hotel i restaurację.

.


Dwór w Chotowie przed remontem w 1996 r.

Restauracja
Dwór Stary Chotów, Chotów
63-460 Nowe Skalmierzyce
tel./fax +48 627510617
e-mail

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2011 by Małgorzata Mazurek