CHOCICZA

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Chociczy


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Kaliskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w 1926 r. stanowiła własność Maksa von Jouanne'a.W Chociczy urodzili się bracia Płończyńscy, uczestniczy wojen napoleońskich i powstań narodowych. Ich pamięci poświęcona jest tablica w mauzoleum generała Jana Henryka Dšbrowskiego w Winnej Górze.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac eklektyczny z 1920 r. w tzw. polskim stylu zbudowany dla niemieckiej rodziny von Jouanne'ów. Pałac parterowy z piętrową częścią środkową, W obu fasadach wysokie ryzality, z fasadzie frontowej ryzalit dzielony pilastrami. W fasadzie ogrodowej dwa półokrągłe balkony. Kryty dachem mansardowym z lukarnami, z ukrytym piętrem mieszkalnym.

Przy pałacu zachowany zespół zabudowań folwarcznych z XIX w. i początku XX w., m.in. stary dwór, kuźnia i gorzelnia.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 3,2 ha) z zachowaną aleją grabową.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w trakcie remontu (1998 r.), stanowi własność prywatną.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek