CHALIN

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mailZagłosuj na te strony

w Nieustającej Liście Przebojów Wirtualnej Polski.
Czyli kliknij na ten obrazek:

.


Dwór w Chalinie


L o k a l i z a c j a

Wieś na Pojezierzu Poznańskim (Pojezierzu Międzychodzko - Sierakowskim), pomiędzy jeziorami: Małym i Śremskim (krypotodepresja). Położona na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, w sąsiedztwie ścieżka dydaktyczna - Jary k. Chalina.


Pokaż większą mapę

Sierakowski Park Krajobrazowy


H i s t o r i a

Wieś znana przynajmniej od początku XVI w. była wówczas własnością rodziny Srzemskich. W XVII w. w posiadaniu Wedelskich, a w XVIII w. należała do Krzysztofa Radlitz Hazy, a następnie Kurnatowskich herbu Łodzia. Do Chalina często przyjeżdżał w odwiedziny oficer napoleoński - Adam Turno. Pod koniec XIX w. dobra przeszły w ręce rodziny Zucherów.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór barokowy zbudowany w II poł. XVIII w. dla Adama Kurnatowskiego. Przebudowany znacznie ok. poł. XIX w. Dwór parterowy, na planie prostokąta. Nakryty wysokim naczółkowym dachem. Dziewięcioosiowa elewacja frontowa z pozornym ryzalitem zwieńczonym barokowym szczytem, w którym zlokalizowano główne wejście do wnętrza.


P a r k

Park krajobrazowy z końca XIX w., o urozmaiconym drzewostanie.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór jest siedzibą Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Wielkopolskich Parków Krajobrazowych, z małą ekspozycją przyrodniczą.


Dwór w Chalinie

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 61-713 Poznań al. Niepodległości 16/18 tel. 618541398, fax 618541448
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Chalin; 64-410 Sieraków, tel. 612952272

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek