CHAŁAWY

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Chaławach, fot. Natalia Dolata


L o k a l i z a c j a

Wieś na Równinie Kościańskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś należała do rodzin Moraczewskich, Szczepkowskich, Alfreda Ifflanda i Karłowskich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór parterowy, o charakterze willi miejskiej, został zbudowany na początku XIX wieku dla Alfreda Ifflanda. Piętro ukryte w wysokim dachu. Z półokrągłym wykuszem na osi fasady głównej i nieco niższą od korpusu przybudówką na przedłużeniu fasady ogrodowej. Herb Prawdzic Karłowskich znajduje się nad wejściem.


P a r k

Park dworski, krajobrazowy (2,62 ha) powstał pod koniec XIX w., obecnie bardzo zadbany, ze stawem i kortem tenisowym.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór należał do Kombinatu Rolniczo-Przemysłowego "Manieczki", starannie odrestaurowany stanowi własność prywatną.W dworze mieści się restauracja i pokoje gościnne.


Dwór w trakcie remontu


Dwór w 1996 r.

WMG Dwór Chaławy, 63-112 Brodnica tel. +48 509 377 837, e-mail: rezerwacja@chalawy.pl

Podobne odnoniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek