CEREKWICA

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail
    

.


Pałac w Cerekwicy


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Kaliskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś należała do Cerekwickich, Marszewskich, Sośnickich, Bojanowskich herbu Junosza i Rychłowskich. W 1880 r. stanowiła własność Huttten-Czapskich, później przestała być ośrodkiem dóbr ziemskich. Została wykupiona przez Komisję Kolonizacyją, grunty rozparcelowano, a w zabudowaniach utworzono zakład wychowawczy dla młodzieży.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac barokowy Bojanowskich z 4 ćw. XVII w., przebudowany w stylu klasycyzmu w XVIII w. dla Hutten-Czapskiego. Dwukondygnacyjny prostokątny budynek, na kolebkowo sklepionych piwnicach, nakryty czterospadowym dachem. Na osi wąski czterokolumnowy portyk w wielkim porządku, zwieńczony trójkątnym frontonem, dobudowany w XX w. W elewacji prostokątne okna, o osiowym układzie, większe na poziomie piętra, które pełniło funkcje reprezentacyjne piano nobile.

Pałac stoi wśród budynków z XIX i XX w.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w stanie dobrym, po remoncie, od 120 lat mieści się tu Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, obecnie dla dziewcząt. Planowana jest rewitalizacja zabytkowego parku z końca XIX w., oczyszczone zostaną też stawy.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2011 by Małgorzata Mazurek