BYTYŃ

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Bytyniu


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim, na pd. brzegu jeziora Bytyńskiego. W pobliżu wsi dwa rezerwaty przyrody: Bytyńskie Brzęki i Brzęki przy Starej Gajówce.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w 1520 r. przejęła rodzina Konarzewskich herbu Poraj, od poł. XVII w. należała do Bojanowskich herbu Junosza. W 1751 r. dobra kupił Andrzej Niegolewski herbu Grzymała, właściciel Niegolewa. W 1786 r. urodził się tu Andrzej Niegolewski, szwoleżer, bohater spod Somosierry. W Bytyniu odbyło się w dniu 27.11.1806 r. w słynnej Karczmie pierwsze powitanie Napoleona przez gen. J.H. Dąbrowskiego w drodze do Poznania. W XIX w. wieś przeszła przez małżeństwa na Gąsiorowskich. Helena Gąsiorowska mieszkająca w Paryżu, dochody z Bytynia przekazywała na cele dobroczynne, m.in. ufundowała szpital ortopedyczny w Poznaniu, a po jej śmierci w 1926 r. wieś została przekazana aktem notarialnym Niegolewskim.

.


Pałac w Bytyniu - fasada ogrodowa


C h a r a k t e r y s t y k a


Ryzalit w fasadzie ogrodowej
Początkowo istniejący dwór klasycystyczny wybudowany został w 1785 r. dla Felicjana Niegolewskiego przez Bernarda Leinwebera z Poznania. Nowy pałac-willę wybudowano w 1840 r. dla Eufrozyny (z domu Niegolewskiej, primo voto Gąsiorowskiej) i Jana Mierzyńskich. Architektem mógł być Franciszek Maria Lanci.


Balkon podtrzymywnay przez kariatydy
Dwukondygnacyjny, symetryczny, na rzucie prostokąta. W fasadzie frontowej wyższa zryzalitowana część środkowa, zwieńczona trójkątnym naczółkiem, wsparta na czterech filarach portyku. W fasadzie ogrodowej półkolisty ryzalit z dekoracją nawiązującą do wzorów manierystyczno-barokowych. Parter ryzalitu, boniowany o dwu oknach i drzwiach prowadzących na taras, został oddzielony od piętra balkonem o metalowej kutej balustradzie, wspartej na konsolach podtrzymywanych przez kariatydy. Pomiędzy kondygnacją parteru i piętra profilowany gzyms. Do obu elewacji bocznych przylegają parterowe aneksy z płaskimi dachami, wysunięte znacznie przed lico elewacji tylnej głównej bryły pałacu.

We wnętrzu pałacu układ dwutraktowy z reprezentacyjnym hallem i salonem na osi. Zachowane dwa marmurowe kominki sprowadzone przez Bronisława Gąsiorowskiego z Francji lub Włoch.


Pałac w Bytyniu - plan parteru
A - hall, B - salon, C - salon, D - apartamenty mieszkalne właścicieli, E - gabinet pana domu, F - biblioteka, G - sala jadalna


Przy pałacu zachowana oficyna z XIX w., na wschód od pałacu zabudowania gospodarcze i folwarczne, a wśród nich gorzelnia z II połowy XIX wieku, później rozbudowywana; wieża ciśnień, spichlerz, obora i dom zarządcy.

Widok z tarasu na Jezioro Bytyńskie


P a r k

Park (pow. 8,9 ha), z końca XVIII w., przekształcony na park krajobrazowy w XIX w., z rozległą łąką przed fasadą ogrodową budynku i opadającą tarasami w stronę jeziora.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac wremontowany przez Fundację Nissenbaumów. Fundacja zakupiła pałac w 1989 r., po wybudowaniu bazy noclegowej zostanie on wykorzystany dla celów konferencyjnych. Odzyskaniem pałacu zainteresowana była również rodzina Niegolewskich (za Głosem Wielkopolskim).

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2011 by Małgorzata Mazurek