BUDZISZEWKO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.

Pałac w Budziszewku


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Chodzieskim. W pobliżu rynnowe Jezioro Budziszewskie.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś początkowo królewska, a następnie szlachecka. W 1365 r. król Kazimierz Wielki przekazał ją sędziemu poznańskiemu Przecławowi z Margonina, herbu Grzymała. Wieś została związana z jednym z odłamów tego rodu, który przyjął nazwisko Budziszewscy. W XVIII w. przejęta przez Tomickich, od 1770 r. Łubieńscy z wielkopolskiego rodu Pomianów. Od 1827 roku mieszkał w Budziszewku Józef Łubieński z żoną Konstancją z Bojanowskich. Po Łubieńskich właścicielami Budziszewka zostałi von Treskowie. W 1923 r. właścicielem majątku był W. Degner.

We wrześniu 1831 r. gościem Konstancji i Józefa Łubieńskich, właścicieli dworu w Budziszewku od 1827 r., był Adam Mickiewicz. W dniu 26 września został on ojcem chrzestnym córki Łubieńskich, Marii Tekli.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac klasycystyczny wzniesiony na początku XIX w. przez Łubieńskich. Murowany budynek na planie wydłużonego prostokąta. Wysoko podpiwniczony i dwukondygnacyjny, posiadał w elewacjach bocznych parterowe przybudówki. Wejście główne na osi fasady poprzedzone schodami z balustradą. Nakyty niskim czterospadowym dachem. Pięcioosoiwa część środkowa elewacji została podzielona pilastrami.

W II poł. XIX w. uległ znacznej przebudowie m.in. salon zamieniono na kaplicę protestancką, a w okna wprawiono witraże.

W 1950 r. miejscowa ludność odsłoniła tablicę upamiętniającą pobyty Adama Mickiewicza w tej miejscowości:

ADAM MICKIEWICZ (1798-1855)
największy poeta polski, wieszcz Narodu,
zwiastun przyszłości i bojownik o nowy
demokratyczny ustrój świata,
dwukrotnie odwiedził wieś Budziszewko.
Pamięć o tym wydarzeniu utrwalają wdzię-
czni chłopi w czynie przedkongresowym
jedności ruchu ludowego.
Budziszewko, dn. 16.9.1950 r.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 4,8 ha) zdewastowany, ze śladami założenia regularnego, z pomnikowymi drzewami, m.in. dębami o obwodzie do 0,5 m.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac stanowi własność prywatną, został właściwie odbudowany, jest w remoncie.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996-2012 by Małgorzata Mazurek