BRZOSTKÓW

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Dwór w Brzostkowie


L o k a l i z a c j a

Wieś na krawędzi Wału Żerkowskiego i Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej.


Widok kościoła w Brzostkowie z Wału Żerkowskiego.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś należała do rodziny Brzostkowskich, w XVII w. do rodzin Poturzyckich, Domiechowskich, w XVIII w. i w pocz. XIX w. do Ponińskich, Grabskich i Hebanowskich. Na wzgórzu stoi klasycystyczny kościół parafialny św. Jana Chrzciciela, na jego lewej ścianie świštyni wisi portret pułkownika Ludwika Sczanieckiego, adiutanta gen. J.H. Dąbrowskiego i epitafium, sławiące jego czyny. Sczaniecki urodził się w Boguszynie.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór klasycystyczny zbudowany przed 1781 r. Budynek parterowy, na planie prostokąta, podpiwniczony. Z wysokim mansardowym dachem z lukarnami. W obu elewacjach pietrowe pozorne ryzality zwieńczone trójkątnymi naczółkami.

W pobliżu: neogotycki spichlerz z około 1830 r., zbudowany w formie obiektu obronnego z okienkami naśladującymi strzelnice i ośmiobocznymi narożnikowymi basztami zwieńczonymi krenelażem, dawna kuźnia i czworak z XIX/XX w.


Neogotycki spichlerz

Narożnikowe baszty


P a r k

Park krajobrazowy (pow. ok. 5 ha) ze stawem i pomnikowymi drzewami, min. 400-letni dąb.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór po starannym remoncie, w rękach państwa Zysków.


Zaniedbany dwór w Brzostkowie w 1997 r.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2008 by Małgorzata Mazurek