BRONIKOWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Bronikowie


L o k a l i z a c j a

Wieś na położona na Pojezierzu Leszczyńskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wwieś znana od 1397 r., od XVI w. należała do Bronikowskich, następnie jako posag przeszła w ręce Zbyszewskich, później Jarczewskiego, a od 1841 r. rodzina Förster.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór klasycystyczny wzniesiony w połowie XIX w. dla rodziny niemieckiej Förster, przebudowany ok. 1900 r. Dwór piętrowy, nakryty dachem czterospadowym. Wzniesiony na planie prostokąta z niższą parterową przybudówką. Pośrodku elewacji frontowej znajduje się pozorny ryzalit, poprzedzony gankiem wspartym na czterech filarach, powyżej których znajduje się taras. Na wysokości piętra cztery pilastry zwieńczone tympanonem z okulusem pośrodku.

Przy pałacu zachowana kaplica neogotycka z końca XIX w. oraz zespół folwarczny.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 4,5 ha) z dwoma pomnikowymi dębami (owód do 520 cm) i jesionem (obwód 450 cm).


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór w stanie złym, opuszczony.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek