BRODY

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail
.

Pałac w Brodach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim, nad Mogilnicą. Nazwa "brody" wiąże się z lokalizacją wsi w dogodnym przejściu przez bagna. W sąsiedztwie rezerwat im. Bolesława Papiego na Jeziorze Zgierzynieckim, ostoja ptaków wodno-błotnych.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

W XIII w. funkcjonowała w Brodach kasztelania, zachowała się jej pozostałość w postaci owalnego grodziska pierścieniowatego. Następnie wieś stanowiła siedzibę Brodzkich herbu Łodzia. W XVI w. własność Bukowieckich herbu Drogosław, w XVII w. Marszewskich herbu Rogala, w XVIII w i aż do 1874 r. Sczanieckich. W 1804 r. urodziła się tu Emilia Szczaniecka. Od 1874 r. właścicielami zostali Niemcy Pflugowie, a od nobilitacji w 1910 r. von Pflug.


C h a r a k t e r y s t y k a


Kariatyda
Pałac neorenesansowy, nawiązujący do architektury zamków francuskich, zbudowany w latach osiemdziesiątych XIX w. dla Paula Pfluga przez architekta wywodzącego z kręgów berlińskiego środowiska architektonicznego. Dwukondygnacyjny, murowany, na rzucie zbliżonym na kwadracie. W narożach wieże i ryzality, obramienia okien wykonane z piaskowca. Od strony parku taras z balkonem na piętrze, wsparty na filarach. Wejście w elewacji północnej ujęte dwoma pilastrami, podtrzymującymi balkon w kondygnacji piętra.

Sala balowa w bocznym skrzydle - front

Widok od ogrodu

Wewnętrzny dziedziniec przebudowany ok. 1910 r. na okazały hall. Po 1910 r. dobudowano skrzydło z efektowną salą balową, prawdopodobnie na miejscu dawnego pawilonu ogrodu zimowego.Detale architektoniczne

We wnętrzu bogaty wystrój architektoniczny hallu (kominek), sali balowej, sypialni i jadalni.

Pałac w Brodach - przekrój poziomy parteru
A - hall, B - sala jadalna, C - biblioteka, D - salon, E - sala balowa, F - salon, G - kredens, H - gabinet, I, J - apartamenty właścicieli

Na wschód od pałacu zespół zabudowań folwarcznych z przełomu XIX i XX w. (silosy, gorzelnia, stajnia, wozownia, stolarnia, stodoła, włodarzówka). W sąsiedztwie drewniany kościół Św. Andrzeja z XVII w., neogotycka kaplica Św. Krzyża z końca XIX w. oraz mauzoleum Pflugów.

Elewacja ogrodowa


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 3,6 ha) z I poł. XIX w. z ciekawymi okazami drzew (pomnikowe platany, jesiony, wiązy, białodrzew, dęby, lipy, topole, graby, kasztanowce), do kompozycji parku włączono Mogilnicę, w pd.-wsch. części utworzono staw. <

Taras z balkonem na piętrze

Neogotycka kaplica Św. Krzyża


W s p ó ł c z e s n o ś ć


Pałac od strony kościoła
Pałac należy do Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Brody Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, mieszczš się w nim także mieszkania prywatne.

Rolnicze Gospodarstwo Doœwiadczalne Brody
Brody 115, 64-310 Lwówek Wlkp.,
tel. 614414080, 614413213, e-mail

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2012 by Małgorzata Mazurek