BRODOWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail.


Dwór w Brodowie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona w Kotlinie Śremskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XIX w. należała do Szołdrskich, a następnie do czasów II wojny światowej do rodziny Wizów.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór wzniesiony na planie prostokąta, z szerszą częścią parterową, do której dobudowano w okresie powojennym piętro. Budynek nakryty płaskim, dwuspadowym dachem.

We wnętrzu układ pomieszczeń dwutraktowy.


P a r k

Przy dworku park o pow. ok. 8 ha, z pomnikowymi drzewami.


W s p ó ł c z e s n o ś ć


Współczesne wnętrze dworu
Dwór adaptowany na restaurację i hotel.

Dworek
tel. 0-61 2851611
e-mail: dworek@bazafirm.pl

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek