BRODNICA

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Brodnicy


L o k a l i z a c j a

Wieś na Równinie Kościańskiej, w pobliżu kanału Szymanowo-Grzybno.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś należała do rodziny Brodnickich herbu Łodzia, w XIX w. do Chłapowskich, a następnie Mańkowskich. Przy kościele pusty grób Józefa Wybickiego, którego prochy w 1923 r. przeniesiono do kościoła św. Wojciecha w Poznaniu.


Dawny grób J. Wybickiego


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór eklektyczny, neorenesansowy z ok. 1880 r. zbudowany dla Wacława Mańkowskiego. Piętrowy, z ryzalitem środkowym. Obok dworu popiersie Józefa Wybickiego (1980, rzeŸb. Grzegorz Kowalski).


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 5,6 ha) z XVIII w., z dębem i jesionami, dobrze zachowane kompozycje ogrodowe: osie widokowe, aleje i szpalery. Ostatnio wprowadzono nasadzenia drzew iglastych i liściastych.


Fasada ogrodowa


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór należy do przedwojennych właścicieli, rodziny Mańkowskich. W pałacu zorganizowano kameralny hotel.

Pałac Brodnica, 37
63-112 Brodnica
e-mail: brodnica@ila-chateau.com

Odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek