BOROWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Borowie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Równinie Kościańskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XVIII w. była włanością Antoniego Mizerskiego, który po skończeniu szkoły pijarów w Rydzynie, w 1812 wstąpił do 1. pułku szwoleżerów gwardii Napoleona. Odbył kampanię w Saksonii i Francji. Następnie wieś należała do niemieckiej rodziny von Bernuth'ów.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór piętrowy z początku XX w. Składa się z korpusu głównego, z płytkim ryzalitem zwieńczonym półokrągło w fasadzie frontowej. Podobny ryzalit z attyką w fasadzie ogrodowej. Korpus główny nakryty wysokim dachem czterospadowym. Na przedłużeniu korpusu długie skrzydło parterowe (dobudowane po 1911 przez von Bernuth'a), nakryte dachem mansardowym, z mieszkalnym poddaszem. Od frontu, na zakończeniu skrzydła wydatny ryzalit.

Przy dworze zabudowania folwarczne, w tym budynek gorzelni i neogotycka szkoła z 1878 r.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 6,9 ha) z XIX w., zadbany, ze stawem, ze śladami układu regularnego. Przed dworem lipa (obw. 300 cm) i kasztanowiec (410 cm).


W s p ó ł c z e s n o ś ć

We dworze mieści się Stacja Hodowli Roślin Strzelce Sp.z o.o. oddział w Borowie, a w skrzydle bocznym mieszkania prywatne.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek