BOGUSZYN

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail
.


Dwór w Boguszynie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Kaliskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XV w. należała do Miłosławskich i Nowomiejskich, w XVI w. do Rozdrażewskich, następnie w XVII w. Potulickich, Krzysztofa Grzymułtowskiego i Kazimierza Grabskiego. W XVIII i XIX w. była własnością Sczanieckich herbu Ossorya. W 1789 r. urodził się tu Ludwik Sczaniecki, pułkownik i adiutant gen. Dąbrowskiego, opiekun dzieci generała i wykonawca jego testamentu. Uczestnik wojen napoleońskich, m.in. wyprawy moskiewskiej (został ranny i wrócił z odmrożeniami), powstania listopadowego i powstania 1848 r. Sczaniecki zakładał wolnomularską organizację o charakterze narodowym - Zwišzek Kosynierów. Uczestniczył w pracach Kasyna Gostyńskiego, Towarzystwa Naukowej Pomocy i komitetu „Bazar”. Następnie wieś przeszła w ręce Hermann Kennemannn (twórca Hakaty), a następnie przez małżeństwo córki do rodziny von Jouanne'ów.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór neogotycki (romantyczny zameczek) wzniesiony w XIX w. dla Sczanieckich zastępując starszą budowlę dworską. Dwór składa się kilku brył różnej wielkości, parterowych i piętrowych. Dominuje przysadzista, niska wieża zwieńczona krenelażem z jedno- i dwukondygnacyjnymi aneksami. O neogotyckiej stylistyce zadecydowała przebudowa dworu, zastosowano ceglaną dekorację, wieżyczki w narożach, arkadowe fryzy i nadokienniki.

Przy dworze zachowane zabudowania folwarczne z II poł. XIX w. oraz rządcówka z końca XIX w. Zachowana jest neogotycka brama wjazdowa (rodzaj łuku triumfalnego) wzniesiona między 1865 a 1878 r. W 1905 r. umieszczono obok bramy płytę z piaskowca z napisem Poległym w 1831.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 1,4 ha) założony w 1820 r. według wzorów francuskich z dużym stawem, zniszczony. W składzie gatunkowym parku dominują topole i kasztanowce.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór w stanie ruiny. Przeszedł w ręce prywatne.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek