BŁOCISZEWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Błociszewie


L o k a l i z a c j a

Wieś na Równinie Kościańskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

W XV w. wieś należała do rodziny Błociszewskich, natomiast od 1793 do 1939 r. do Kęszyckich. Kęszyccy pochowani zostali przy drewnianym kościele wznoszšcym się tuż za parkiem.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac eklektyczny, nawiązujący do rokoka, wybudowany w 1893 r. dla Florentyny z Chłapowskich Kęszyckiej przez Kazimierza Skórzewskiego, na miejsce starego drewnianego dworu. Parterowy z pełnym piętrem ukrytym w mansardowym stromym dachu. Główny korpus piętrowy, poprzedzony gankiem głównego wejścia o czterech kolumnach. Bogata neorokokowa dekoracja na elewacji. Fasada tylna zniekształcona powojenną przebudową.

Symetryczny układ pomieszczeń z wejściem na osi, centralnie usytuowanym hallem i położonym za nim salonem. Główna klatka schodowa zlokalizowana poza zasadniczym wnętrzem hallu, w niewielkim pomieszczeniu. Wnętrza zdobi wystrój ze sztukateriami i polichromowanymi stropami.


Pałac w Błociszewie - plan parteru
A - hall, B - salon, C - sala jadalna


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 3,0 ha) przekształcony przez Florentynę z Chłapowskich Kęszycką z barokowego ogrodu, z okazami starych drzew.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

W pałacu mieści się Poznański Ośrodek Rehabilitacyjno-Sanatoryjny (ośrodek pneumonologiczny), prace konserwatorskie przeprowadzono w latach 1984-86.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek