BISKUPICE

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Biskupicach


L o k a l i z a c j a

Wie¶ położona na WysoczyĽnie Kaliskiej.


Wyświetl większą mapę


H i s t o r i a

Wie¶ należała w XIX w. do ordynacji Biskupice Zygmunta Taczanowskiego.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór eklektyczny, murowany z poł. XIX w. wbybudowany dla Taczanowskich.


P a r k

Park dworski z I połowy XIX w.


W s p ó ł c z e s n o ¶ ć

Dwór zadbany, mie¶ci się w nim Szkoła Podstawowa im. gen. Edmunda Taczanowskiego.


Tablica pami±tkowa ku czci Generała

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2012 by Małgorzata Mazurek