BIEGANOWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Bieganowie


L o k a l i z a c j a

Wieś na Równinie Wrzesińskiej, nad rzeką Wrześnicą. Na balustradzie mostu nad rzeką figura św. Jana Nepomucena.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

W ieś do XVII w. była własnością Grzymalitów Bieganowskich, następnie Stanisława Bronisza. W XX w. majątku byli Grabscy. Właścicielem majątku w 1939 r. był Edward Grabski, organizator i pierwszy dowódca 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac eklektyczny zbudowany ok. 1914-1916 r. dla Grabskich według projektu Stefana Cybichowskiego w tzw. "kostiumie narodowym". Pałac z dwoma kondygnacjami. Nakryty wysokim łamanym dachem polskim. Wejście główne poprzedzone jest czterokolumnowym portykiem wielkiego porządku. Po bokach symetrycznie rozmieszczone alkierze. Od strony ogrodu duży taras zdobiony rzeŸbami aniołków.

.

Fasada ogrodowa

Fragment balustradyAleja łącząca pałac z kościołem pw. Św. Krzyża


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 6 ha) z XIX w., położony na terenie nachylonym w stronę rzeki Wrześnicy. Przed pałacem kilka pomnikowych drzew: platan, lipa, żywotnik. Na osi pałacu przecinka widokowa. Do parku i pałacu prowadzi ozdobna brama wjazdowa prawdopodobnie z końca XIX w.

W sąsiedztwie pałacu kościół ufundowany w XV w. Ostatni raz odbudowany po pożarze w 1982 r.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac stanowi własność Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu, zlokalizowane są w nim pokoje gościnne dla myśliwych. Ulega niestety powolnej dewastacji (stan balustrady tarasu).

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2011 by Małgorzata Mazurek