BIEDRUSKO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Biedrusku - wejście w fasadzie bocznej


L o k a l i z a c j a

Wieś na Pojezierzu Wielkopolskim, na lewym zboczu doliny Warty.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś stanowiła własność cysterek z Owińsk, po kasacie zakonu przeszła na własność rodziny von Treskow. W 1904 r. sprzedana armii pruskiej, a po I wojnie światowej stała się własnością wojska polskiego. Po zakończeniu II wojny światowej pałac był wykorzystywany jako budynek administracyjny dla potrzeb Ludowego Wojska Polskiego. W murach pałacu przebywali m.in.: w 1910 r. cesarz Wilhelm II, który przybył do Poznania na otwarcie zamku cesarskiego, w 1923 r. (prawdopodobnie) marszałek Francji, Wielkiej Brytanii i Polski - Ferdinand Foch, który podczas wizyty w Poznaniu otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego, a w 1937 r. Karol II - król rumuński.

Taras w elewacji ogrodowej

Restauracja w pawilonie zimowym


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac eklektyczny, neorenesansowy zbudowany w latach 1877-80 dla Albrechta Ottona von Treskow przez Ludwika Huhna. Wejście reprezentacyjne umieszczono w fasadzie bocznej, za którym znajduje się sień i klatka schodowa. Wysoka wieża, elewacje o uskokowej linii. Centralnie umieszczony westybul oświetlony jest od góry świetlikiem, prowadzą z niego drzwi do otaczających pokoi.Altana na terasie Warty


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 6,0 ha) z różnorodnym drzewostanem, uporządkowany. Zabytkowa altana i kamienne zejścia na zboczu doliny Warty.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Od 1904 r. w pałacu działało kasyno oficerskie. W 2009 r. po kilkuletnim nieużytkowaniu, pałac został opuszczony. Obecnie, po odrestaurowaniu, w obiekcie zlokalizowano hotel z częścią konferencyjną, salę restauracyjną i salę balową z zimowym ogrodem.


Elewacja ogrodowa

Wieża w elewacji ogrodowej

Pałac w Biedrusku - stan przed remontem

Zespół pałacowo-parkowy Pałac Biedrusko

62-003 Biedrusko, ul. 1 maja 82, tel. 793 330 036, 61 6710606

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996-2012 by Małgorzata Mazurek