BIAŁOKOSZ

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mailZagłosuj na te strony

w Nieustającej Liście Przebojów Wirtualnej Polski.
Czyli kliknij na ten obrazek:

.


Dwór w Białokoszy


L o k a l i z a c j a

Wieś na Pojezierzu Poznańskim, nad jeziorem Białokoskim. Położona na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, w pobliżu znajduje się "Dolina Górskiego Potoku" oraz średniowieczne grodzisko.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

W ie wzmiankowano od XIII w., należała m.in. do sióstr dominikanek z Poznania, następnie sióstr katarzynek. Na mocy ustawy rzšdu pruskiego z 1796 polskie dobra kościelne zostały przekazane na rzecz państwa pruskiego. W 1798 r. dobra otrzymał od króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III pułkownik Christian von Massenbach. W 1902 r. dobra kupił Karol von Rose.


Elewacja tylna


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór późnoklasycystyczny zbudowany w latach 1804-05 dla von Massenbacha. Przebudowany na początku XX w. Dwór parterowy, przebudowany na piętrowy po 1902 r., na planie prostokąta. Nakryty płaskim dachem. W środkowej częci elewacji frontowej wejście poprzedzone schodami. W elewacji tylnej taras prowadzący do ogrodu.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 5,0 ha) w początku XIX w. Wśród starych drzew: pomnikowy buk purpurowy, lipa, dąb, wiąz, kasztanowiec, jesiony.


Dwór w Białokoszy


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór odrestaurowany w 1980 r., mieścił ośrodek wypoczynkowy. Obecnie stanowi własność prywatną, zamieniony na hotel.

Pałac Białokosz, 64-412 Chrzypsko Wielkie, tel. 612951347
e-mail
.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2007 by Małgorzata Mazurek