BĘDLEWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Będlewie


L o k a l i z a c j a

Wieś na Pojezierzu Poznańskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś stanowiła własność Łodziów Będlewskich, Malechowskich, od XVII w. Potockich, a nastepnie poprzez małżeństwo Miączyńskich.


C h a r a k t e r y s t y k a


Pałac neogotycki, na wzór neogotyku angielskiego, wybudowany w r. 1866 dla Bolesława Potockiego, prawdopodobnie przez architekta ze szkoły berlińskiej. Budynek z podcieniami i ryzalitami ozdobiony sterczynami i blankami. W fasadzie frontowej trzyokienny ryzalit poprzedzony portykiem, nad którym taras. Po bokach 2 wieże, ośmioboczna i okrągła o nierównych wysokościach. Na początku XX w. do elewacji tylnej dostawiono przeszkloną werandę. W elewacji frontowej taras wsparty na arkadach zamkniętych łukiem Tudora, z uskokowymi szkarpami i zwieńczony krenelażem, sterczynami.

Bogaty autentyczny wystrój wnętrz o neogotyckich dekoracjach. Na parterze wnętrza reprezentacyjne oraz apartamenty mieszkalne właścicieli. Ciąg pomieszczeń reprezentacyjnych otwiera dwukondygnacyjny hol nakryty niskim dwuspadowym dachem, z neogotycką stolarką, boazerią, stropem i schodami. W części północnej pałacu sala jadalna, oświetlona trzema oknami o bogatej stolarce, na ścianach dekoracja malarska naśladująca kurdybanowe obicia.


Plan pałacu w Będlewie, przekrój poziomy parteru
A - hall, B- sala jadalna, C - biblioteka, D - salon, E - sypialnia

Przy głównej bramie kordegarda z 1866 r., obok zamku-pałacu oficyna, stajnia.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 8.8 ha) z pocz. XVIII w., przekształcony w poł. XIX w., z bogatym drzewostanem - aleja kasztanowa, pomnikowe lipy, buk i wiąz, neogotycka kaplica z II poł. XIX w. Przy komponowaniu parku uczestniczył ogrodnik Roter z Bydgoszczy.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

W pałacu znajduje się Dom Pracy Twórczej Oddziału Poznańskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Matematycznego (od 1976 r.).


Ośrodek Konferencyjny Instytutu Matematycznego PAN

62-060 Stęszew, ul.Parkowa 1, Będlewo tel.: (48 61) 813 51 87, 819 70 07, fax: (48 61) 813 53 93, e-mail

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek