BAGATELA

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Bagateli


L o k a l i z a c j a

Folwark położony na Wysoczyźnie Kaliskiej, w dolinie Ołoboku. Aleja kasztanowa łączy dawny folwark z Czekanowem.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Pałac powstał na obrzeżu lasu folwarku Marczewskie, w majątku Czekanów należącym do Biernackich herbu Poraj. Pozostawał w rękach Biernackich, a okresowo należał do Radziwiłłów herbu Trąby (m.in. Ferdynanda i Karola).

Pałac - przekrój poziomy parteru
1 - hol, 2 - jadalnia, 3 - sala owalna, 4 - oranżeria - taras, 5 - reprezentacyjna klatka schodowa, 6 - kredens
Źródło: Majątki Wielkopolskie. Powiat Ostrowski.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac (willa) pierwotnie klasycystyczny wzniesiony na przełomie XVIII i XIX w. dla Michała Biernackiego. W 1879 r. dokonano przebudowy na pałac myśliwski dla ks. Ferdynanda Radziwiłła wg projektów Zygmunta Gorgolewskiego. W modnym stylu francuskim zmieniono m.in. kształt dachu i dekorację wnętrz. Budynek na planie prostokąta, z frontowym ryzlitem, od ogrody ryzalit półkolisty. W ryzalicie dwa pilastry otaczają drzwi, na poziomie piętra szerokie okno zamykają cztery półkolumny toskańskie wspierające belkowanie. Obecnie nakryty wysokim dachem naczółkowym. Elewacje symetryczne, urozmaicone pasowym boniowaniem.

We wnętrzu symetryczny układ pomieszczeń, z holu wejście do ogrodowego salonu. W latach powojennych dwukondygnacyjny, owalny salon rozdzielono stropem. Zachowana stolarka drzwiowa i okienna, schody wewnętrzne z ozdobną balustradą (Bissink z Wrocławia). Wyposażenie pałacu sprowadzono z Berlina. Meble z blatami z marmuru Carrara wykonali rzeźbiarze i stolarze włoskiego pochodzenia Ferrari i Montagner. W 1909 roku wnętrza wzbogaciły się o trofea myśliwskie z Afryki przywiezione przez Władysława Radziwiłła.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. ok. 2 ha) łączący się z lasem mieszanym z pomnikowymi dębami szypułkowymi.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac po remoncie, restaurowany w 1986 r., stanowi własność prywatną. Wiosną 2000 roku nowy właściciel przystąpił do remontu kapitalnego pałacu. Obecnie Centrum Szkoleniowe wraz z hotelem.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek