ARCUGOWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Arcugowie


L o k a l i z a c j a

Wieś na Pojezierzu Gnieźnieńskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś wchodziła w skład dóbr arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Po konfiskacie majątku kościelnego przez władze pruskie dobra arcugowskie nabyła rodzina von Tschammer. Na początku XIX w. wieś należała do rodziny Rożnowskich herbu Nowina, w 1886 r. przeszła w ręce Rzewuskich herbu Krzywda.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór neogotycki rozbudowany w 1815 r. dla Michała Rożnowskiego. W 1848 r. od strony południowej Michał Dezydery Rożnowski dobudował skrzydło południowe. W 1910 r. Romuald Rzewuski nadbudował piętro głównej bryły, część północną, wieżę i pawilon ogrodu zimowego przylegający z tyłu do pałacu. Dwór wzorowany na angielskiej architekturze późnogotyckiej. Budynek dwukondygnacyjny, kryty dachem płaskim, zwieńczonym krenelażem. W narożniku pn.-wsch. ośmioboczna wieża. Od strony południowej łączy się z dworem neogotycka kaplica wzniesiona po 1910 r.

Nie zachowało się prawie nic z dawnego wyposażenia i wystroju wnętrz.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 4,4 ha) z I poł. XIX w. z fragmentami założenia regularnego, z alejami: grabową, olchową i kasztanową.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór dzierżawi Ośrodek Usług Turystyczno-Łowieckich w Czerniejewie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Stanowi on bazę noclegową m.in. dla myśliwych przyjeżdżających do Czerniejewa, a także wynajmowany jest na różne uroczystości okolicznościowe. O odzyskanie dworu starają się dzieci ostatniej właścicielki Arcugowa Aleksandry Rzewuskiej-Becker (patrz Głos Wielkopolski, 31 stycznia 1997).

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek