ANTONIN

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mailFrom English summary:

The hunting palace in Antonin, the property belonging to one of the richest and well-known aristocratic families in the XIXth century Poland, was built by Prince Antoni Radziwiłł in 1822-24, according to Karol Fryderyk Schinkel's design. Schinkel, the most outstanding architect of Romanticism in Germany, created the remarkable and highly original work, delighting both because of its architecture and position in the woodland park. Antonin is brightened by the fame of the palace of particularly favourable to artists. This fame is derived from the atmosphere which existed here in the times of Princes Antoni, who himself was a composer and patron of music, as well as from the two visits of young Frederic Chopin.

.

Pałac w Antoninie


L o k a l i z a c j a

Wieś nad sztucznymi stawami Szperek i Wydymacz zasilanych przez Rów Helenowski i Rów Niedźwiedzi; wśród borów porastających piaszczysty, wydmowy teren Obniżenia Milicko-Głogowskiego. Na skraju Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XIX w. wchodziła w skład ordynacji przygodzickiej i należała do księcia Antoniego Radziwiłła i jego żony Luizy Hohenzollern pochodzącej z pruskiej rodziny panującej, bratanicy Fryderyka Wielkiego.


Wnętrze holu myśliwskiego

Antoni Radziwiłł (1755-1833) ordynat nieświeski, ołycki i przygodzicki, był politykiem zaangażowanym w sprawy polskie i pełnił w latach 1815-31 funkcję Namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Reprezentował on pozycje ugodowe, ale przyczyniło się to do spowolnienia procesu germanizacji Wielkopolski. Był również uznanym kompozytorem i melomanem. Napisał operę do "Fausta" Goethego, której prawykonanie odbyło się w Berlinie w 1816 r. Córka księcia, Eliza Radziwiłłówna utrzymywała bliskie stosunki z pruskim następcą tronu ks. Wilhelmem, późniejszym cesarzem Wilhelmem I. Jednak pruskie sfery polityczne nie dopuściły do małżeństwa, nawet mimo przychylności króla Prus Fryderyka Wilhelma III.

W Antoninie przebywał w 1827 r. i 1829 r.

 • Fryderyk Chopin. Dla księcia i jego córki Wandy, którą uczył gry na fortepianie, skomponował Chopin Introdukcję i Poloneza C-dur op. 3 na wiolonczelę i fortepian, póniej dedykował księciu Trio g-moll op. 8 na fortepian, skrzypce i wiolonczelę.

  Do wybuchu II wojny światowej Antonin należał do rodziny Radziwiłłów.


  C h a r a k t e r y s t y k a


  Glazurowana kolumna w holu myśliwskim z łbami jeleni
  Pałac myśliwski, w stylu romantycznego klasycyzmu (franc. pavillon de chasse lub ang. hunting lodge), został zbudowany w latach 1822-1824 dla ks. Antoniego Radziwiłła przez Karola Fryderyka Schinkla. Budowla czterokondygnacyjna, drewniana, wzniesiona na planie krzyża greckiego. Wykończenie wnętrz trwało do 1926 r. Ośmioboczny korpus główny, do boków którego dobudowano cztery założone na kwadratach, trójkondygnacyjne skrzydła. Korpus główny nakryty wysokim, ośmipłatowym dachem, namiotowym. Skrzydła nakryte dachem dwuspadowym. Na szczycie dachu umieszczony jest widokowy belweder.

  Całe wnętrze korpusu głównego zajmuje wielka trójkondygnacyjna sala (hol myśliwski) nakryta ozdobnym stropem wspartym na jednym środkowym filarze, mieszczącym przewód kominowy. Komin ten w postaci gotyckiej wieżyczki, wyrasta ponad dach zwieńczony tarasem z balustradą. Wystrój sali z dekoracjami malarskimi ze scenami polowań, o cechach rustykalnych, podkreśla charakter wnętrza służącego jako miejsce zebrań, odpoczynku i uczt po łowach. W jednym ze skrzydeł mieści się klatka schodowa prowadząca na balkony, znajdujące się na pierwszym i drugim piętrze środkowej sali. Balkony pełnią funkcje komunikacyjne łącząc się z pokojami mieszkalnymi znajdującymi się w bocznych skrzydłach.
  Antonin - rzut parteru pałacu
  Źródło: Majątki Wielkopolskie. Powiat Ostrowski.

  W pobliżu pałacu zaprojektowane przez Karola Fryderyka Schinkla drewniane budynki w stylu szwajcarskim (tyrolskim): leśniczówka, stajnia i dwa domki mieszkalne dla księżniczki Elizy i jej brata Wilhelma. W latach 1836-38 wzniesiono kaplicę - mauzoleum Radziwiłłów, w której spoczywa Antoni Radziwiłł i jego rodzina. Wewnątrz kaplicy wg projektu K.F. Schinkela, 3 łuki z białego mamrmuru z dekoracją w stylu bizantyjskim, sprowadzone z Włoch.


  P a r k

  Pałac powstał w całkowicie naturalnym otoczeniu krajobrazowym, dokonano jedynie pewnej regulacji drzewostanu i utworzono kilka otwartych pregoli obrośniętych pnączami. Obecnie otoczenie stanowi zagospodarowany parkowo teren leśny (pow. 13,2 ha) ze stawem i pomnikowymi drzewami, głównie dębami.

  Symboliczny nagrobek dzieci A.Radziwiłła


  W s p ó ł c z e s n o ś ć

  Pałac w latach 1974-78 został poddany zabiegom konserwatorskim, a następnie przeznaczony na Dom Pracy Twórczej (od 1981 r.). W 1994 r. częściowemu zniszczeniu w wyniku pożaru uległ dach. Ostatnio odnowiono elewację zewnetrzną, wybudowano kotłownię gazową i częściowo zmieniono wyposażenie głównej sali. W pałacu istnieje możliwość skorzystania z noclegu, a na parterze mieści się kawiarnia. Wszystkie zyski z dzialałności gospodarczej przekazywane są na utrzymanie obiektu. W 1978 r. urządzono w pałacu salon muzyczny i bibliotekę poświęconą F. Chopinowi, a przed pałacem odsłonięto pomnik Fryderyka Chopina (rzeźb. Marian Owczarski). Odbywają się tutaj koncerty, a także coroczny Międzynarodowy Festiwal Chopin w barwach jesieni we wrześniu.

  Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów
  ul. Pałacowa 1, 63-421 Przygodzice
  tel. 62 734 83 00, 62 734 81 69, fax 62 734 83 01, e-mail

  Podobne odnośniki:

 • WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
  WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

  © Copyright 2007 by Małgorzata Mazurek