Polskie Towarzystwo Fykologiczne

Oficjalna strona internetowa

ENGLISH

Aktualności

Zapraszamy na Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Fykologicznego, które odbędzie w Kazimierzu Dolnym dnia 26 maja 2017 roku w godzinach 17:00 - 19:00)

Program Obrad
Źródła Polski - Ostoja geo- i bioróżnorodności

Białystok-Supraśl, Polska
18-20 września 2017 roku

Komunikat I

Rejestracja do 31.03.2017


36 Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego

Masowy rozwój glonów: bioróżnorodność, ekologia i perspektywy zarządzania

Lublin - Kazimierz Dolny, Polska
24.05-27.05.2017

Komunikat I

Rejestracja do 15.02.2017


11th International Phycological Congress

Szczecin, Polska
13-19.08.2017

Komunikat I

Rejestracja do 15.06.201718th workshop of the International Association for Phytoplankton Taxonomy and Ecology (IAP)

Natal, Brazil
27.08-3.09.2017
I KomunikatWszystkich Członków Polskiego Towarzystwa Fykologicznego uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza oraz przesłanie informacji o publikacjach z IF z ostatnich 2 lat.

Formularz

Zapraszamy do zapoznania się z nową zakładką Publikacje