Strona Główna   Pracownicy   Badania   Publikacje   Dydaktyka   Kontakt   

Publikacje


Aktualna lista publikacji pracowników Instytutu Językoznawstwa UAM, w tym także pracowników Zakładu Fonetyki znajduje się tutaj.

Publikacje pracowników Zakładu Fonetyki IJ UAM z poprzednich lat:

2012

 • Demenko, G., Jastrzębska, M. (2012) Analysis of Natural Speech under Stress [w:] Batko, W., Hojan, E., Kozaczka, E., Rdzanek, W., Kubisz, L., Ozga, A. (red.) Acta Physics Polonica A. Acoustic and Biomedical Engineering, str. 92-94.
 • Demenko, G., Cecko, R. Szymański, M., Owsianny, M., Francuzik, P., & Lange, M. (2012). Polish speech dictation system as an application of voice interfaces. In Dziech, A., Czyżewski, A. (Eds.) Proceedings of 5th International Conference on Multimedia Communications, Services and Security, Cracow 2012 (pp. 68–76). Springer for Research and Development.
 • Gibbon, Dafydd, Ugonna Duruibe, Jolanta Bachan. 2012. ‘MarketSpeak’ in Igbo: a speech synthesis training project. W: Hugues Steve Ndinga-Koumba-Binza & Sonja E. Bosch (Eds.) Language Science and Language Technology in Africa: Festschrift for Justus C. Roux. Stellenbosch: Sun Press: 339-359.
 • Bachan, Jolanta, Tomasz Kuczmarski, Piotr Francuzik. 2012. Evaluation of synthetic speech using automatic speech recognition. In: XIV International PhD Workshop (OWD 2012). Conference Archives PTETiS, Volume 30. 20-23 October 2012, Wisła, Poland, pp. 500-505.
 • Bachan, Jolanta. 2012. Coupled pragmatic and semantic automata in spoken dialogue management. In: Petr Sojka, Aleš Horák, Ivan Kopecek, Karel Pala (Eds.) Proceedings of the 15th International Conference on Text, Speech and Dialogue (TSD 2012). Lecture Notes in Computer Science, Volume 7499. Springer Berlin / Heidelberg. 3-7 September 2012, Brno, Czech Republic. DOI: 10.1007/978-3-642-32790-2_73, ISBN: 978-3-642-32789-6, pp. 599-606.
 • Bachan, Jolanta. 2012. Developing and evaluating an emergency scenario dialogue corpus. In: Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri, Thierry Declerck, Mehmet Ugur Dogan, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Jan Odijk & Stelios Piperidis (Eds.) Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). European Language Resources Association (ELRA). ISBN: 978-2-9517408-7-7. 23-24-25 May 2012, Istanbul, Turkey, pp. 1421-1427.
 • Klessa, K. (2011/2012) Polish segmental duration: selected observations based on corpus data [w:] Speech and Language Technology, Red. Gibbon, Dafydd, Hirst, Daniel, Campbell, Nick, Poznan, PTFon, Vol. 14/15, str. 94-104.
 • Wagner, A. (2011/2012) Automatic labeling of prosody [w:] Speech and Language Technology, Red. Gibbon, Dafydd, Hirst, Daniel, Campbell, Nick, Poznan, PTFon, Vol. 14/15, str. 157-167.
 • Wagner, A. (2012) Speech rhythm in native and non-native Polish. [w:] Proceedings of International Conference of Experimental Linguistics: ExLing 2012. 27-29 August 2012, Athens, Greece.

2011

 • Pruszewicz, A., Grażyna Surmanowicz-Demenko, G., Jastrzębska, M. (2011) - Polskie testy do badania audiometrią mowy, Wybrane zagadnienia z audiometrii mowy,  monografia pod red. A. Obrębowski, rozdział 6, 85-107, 2011
 • Surmanowicz-Demenko, G. - Podstawy lingwistyczne i fonetyczne testów słownych, Wybrane zagadnienia z audiometrii mowy, monografia pod red. A. Obrębowski, rozdział 5, str. 69-77, 2011
 • Pruszewicz A, Surmanowicz-Demenko G., Obrębowski, A. (2011) Audiometria mowy w rehabilitacji chorych po wszczepach ślimakowych, Wybrane zagadnienia z audiometrii mowy, monografia pod red. A. Obrębowski, rozdział 9, str. 133-136, 2011
 • Surmanowicz-Demenko, G. - Percepcja mowy w zarysie, Wybrane zagadnienia z audiometrii mowy, monografia pod red. A. Obrębowski, rozdział 2, str. 28-49, 2011
 • Śledziński, D. (2011) Percepcja audytywna oraz właściwości akustyczne wybranych sylab w języku polskim. Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców. Piktor(ISBN 978-83-60604-80-9). Łódź 2011.
 • Kuczmarski, T. (2011) Prosody, Speech Synthesis and Cognitive Linguistics, XIII International PhD Workshop (OWD 2011). Conference Archives PTETiS, Volume XXIX. 22-25 października 2011, pp. 498-501, ISBN 83-922242-8-0.
 • Śledziński, D. Odstępstwa od zasady sonorności w grupach spółgłoskowych języka polskiego. Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców. Piktor(ISBN 978-83-60604-80-9). Łódź 2011.
 • Wagner, A., Cylwik N. (2011) Creation of the linguistic content for the pronunciation tutoring system AzAR3.0 (w druku). [w przygotowaniu do druku w:] Speech and Language Technology, vol 11 (2011) Poznań: Polskie Towarzystwo Fonetyczne.
 • Bachan, J. (2011). Modelling semantic alignment in emergency dialogue.Proceedings of 5th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. 25-27 November 2011, Poznań, Poland, pp. 324-328.
 • Bachan, J. (2011). Dialogue system development for an emergency scenario. In: XIII International PhD Workshop (OWD 2011). Conference Archives PTETiS, Volume 29. 22-25 October 2011, Wisła, Poland, pp. 123-128.
 • Szymański M., Klessa K., Breuer S. Demenko G. (2011) Optimization of unit selection speech synthesis. Proceedings of XVIIth International Congress of Phonetic Sciences, Hong Kong
 • Demenko, G., Szymański, M., Cecko, R., Lange, M., Klessa, K. and Owsianny, M. (2011). Development of large vocabulary continuous speech recognition using phonetically structured speech corpus. Proceedings of XVIIth International Congress of Phonetic Sciences, Hong Kong
 • Demenko, G., Szymański, M., Cecko, R., Kuśmierek, E., Lange, M., Wegner, K., Klessa, K., Owsianny, M. (2011). Development of Large Vocabulary Continuous Speech Recognition for Polish [w przygotowaniu do druku w:] Archives of Acoustics

2010

 • Demenko, G., Wagner, A., Cylwik, N., (2010) The use of speech technology in foreign language pronunciation training. [w:] Archives of Acoustics, 35(3), 309-329.
 • Demenko G., Expressive speech processing, speech and Language Technology, vol.12/13, 51-63, 2010
 • M. Szymański,  K. Klessa, M. Lange, B. Rapp, S. Grocholewski, G. Demenko, Opracowanie modeli akustycznych na potrzeby systemu rozpoznawania mowy ciągłej z zastosowaniem dużych leksykalnych baz danych, Best Practices - Nauka w obliczu społeczeństwa Cyfrowego, mat. konferencyjne: I Konferencja i3: internet – infrastruktury – innowacje, Poznań 2010, str. 280–289, ISBN 978-83-7712-032-3
 • Bachan, J. (2010) Efficient diphone database creation for MBROLA, a multilingual speech synthesiser. W: XII International PhD Workshop (OWD 2010). Conference Archives PTETiS, Volume 28. 23-26 października 2010, , pp. 303-308
 • Bachan, J. (2010) Tools for automatisation of voice creation for diphone based speech synthesis. [w przygotowaniu do druku w:] Speech and Language Technology. Volume 12. Ed. G. Demenko, Poznań: Polish Phonetic Association.
 • Klessa, K., Karpiński, M., Bałdys, O., Demenko, G. Speechlabs ASR. Polish Lexical Database for Speech Technology: Design and Architecture , Speech and Language Technology, vol 12/13 (2010), Poznań: Polskie Towarzystwo Fonetyczne 191-210
 • G. Demenko, B. Moebius, and K. Klessa (2010) Implementation of Polish speech synthesis for the BOSS system. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Vol. 58, No. 3, 2010, pp. 371-376.
 • Kuczmarski, T. (2009) Formant Trajectories in CV Clusters for German Stops. Investigationes Linguisticae, Volume XVIII, 2009, pp. 46-54.
 • Kuczmarski, T. (2010) Prerequisites For Building An Intelligible HMM-Based Speech Synthesis. [w przygotowaniu do druku w:] Proceedings of XII International PhD Workshop.
 • Kuczmarski, T. (2010) HMM-based Speech Synthesis Applied to Polish. [w przygotowaniu do druku w:] Speech and Language Technology, vol 12 (2010).
 • Wagner A. (2010) Acoustic cues for automatic determination of phrasing. Proceedings of Speech Prosody 2010, 11-14 May 2010, Chicago, USA.
 • Wagner A., Klessa K. (2010) F0 contour and segmental duration modeling using prosodic features. Proceedings of Speech Prosody 2010, 11-14 May 2010, Chicago, USA.
 • Demenko, G., Klessa, K., Szymański, M., Breuer, S., Hess, W. (2010) Polish unit selection speech synthesis with BOSS: extensions and speech corpora. [in:] International Journal of Speech Technology: Volume 13, Issue 2 (2010), Page 85.
 • Śledziński, D., Analiza struktury grup spółgłoskowych w nagłosie oraz w wygłosie wyrazów w języku polskim. Kwartalnik Językoznawczy 2010/3-4 (ISSN 2081-5441), Poznań 2010.
 • Śledziński, D., Fonemy, difony, trifony i sylaby – charakterystyka jednostek na podstawie korpusu tekstowego. Kwartalnik Językoznawczy 2010/3-4 (ISSN 2081-5441), Poznań 2010.

2009

 • Demenko, G., Wagner, A., Cylwik, N., Jokisch, O., Koloska, U., Hirschfeld, D. 2009. Audiovisual feedback for foreign language learning. In: Proceedings of the International Conference on Internet and Multimedia Systems and Applications (IASTED’09), August 17-19, 2009, Honolulu, Hawaii, USA. Available at http://www.actapress.com/Content_of_Proceeding.aspx?proceedingID=532#pages
 • Wagner A., Analysis and Recognition of Accentual Patterns, 2009. Proceedings of Interspeech 2009, Brighton UK.
 • Gibbon D., Pramod K. S. Pandey, D. Mary Kim Haokip (Assam University, Silchar, India), Bachan, J., 2009. Prosodic issues in synthesising Thadou, a Tibeto-Burman tone language, Proceedings of Interspeech 2009, Brighton UK.
 • Klessa K., Demenko G., 2009. Structure and Annotation of Polish LVCSR Speech Database, Proceedings of Interspeech 2009, Brighton UK.
 • Demenko G., S. Grocholewski, K. Klessa, M. Lange, B. Rapp, M. Szymański, Development of Polish Large Vocabulary Continuous Speech Recognition (LVCSR) acoustic models (Opracowanie modeli akustycznych na potrzeby systemu rozpoznawania mowy ciągłej z zastosowaniem dużych leksykalnych baz danych). Proceedings of i3 Conference: Internet-Infrastructures-Innovations. Polish Academy of Sciences. 2009.
 • Demenko G., Grocholewski S., Klessa K., Rau Z., 2009. Polish Language Resources for Speech Technology: JURISDIC LVCSR corpora, Proceedings of 4th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics November 6-8, 2009, Poznań, Poland
 • Jokisch O., Wagner A., Sabo Robert, Jaeckel Rainer, Cylwik Natalia, Rusko Milan, Ronzhin Andrey, Hoffman Ruediger, 2009. Multilingual speech data collection for the assessment of pronunciation and prosody training in a language learning system. Proc. of Speech and Computer (SPECOM), 21-25 June, St. Petersburg, Russia, pp. 515-520
 • Cylwik N., Wagner A., Demenko G., 2009. The EURONOUNCE corpus of non-native Polish for ASR-based Pronunciation Tutoring System. Proceedings of SLaTE Workshop on Speech and Language Technology in Education, 3-5 Sptember 2009, Wroxall Abbey Estate, Warwickshire, England.
 • Demenko Grażyna, Wagner Agnieszka, Cylwik Natalia, Jokisch Oliver, 2009. An Audiovisual Feedback System for Acquiring L2 Pronunciation and L2 Prosody. Proceedings of SLaTE Workshop on Speech and Language Technology in Education, 3-5 Sptember 2009, Wroxall Abbey Estate, Warwickshire, England.
 • Demenko Grażyna, Cylwik Natalia, Wagner Agnieszka, 2009. Applying Speech and Language Technology to Foreign Language Education. Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology – IMCSIT (2009), 12-14 October, Mragowo, Poland
 • Tadeusiewicz R., Demenko G., Grocholewski S., Automatyczna analiza mowy jako narzędzie zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Monografia. Rozdział w pracy zbiorowej Paprzycki L., Rau Z. (ed.): „Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna”, Uniwersytet w Białymstoku, 2009
 • Tadeusiewicz R., Demenko G., Voice as a Key, In Khalid Saeed, Ajith Abraham, Porwik P. (eds.): Proceedings of International Conference on Biometrics and Kansei Engineering ICBAKE 2009, 25–28 June 2009, Springer Verlag ed. Cieszyn, Poland CPS – IEEE, ISBN-13: 978-0-7695-3692-7, BMS Part # CFP0916H-CDR, Los Alamitos, California, Washington, Tokyo, 2009, pp. 28-33
 • Tadeusiewicz R., Demenko G. Speech Man-Machine Communication., Chapter in book: Cyran K.A., Kozielski S., Peters J.F., Stańczyk U., Wakulicz-Deja A. (Eds.): Man-Machine Interactions, AISC 59, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009, pp. 3–10

2008

 • Demenko, Grażyna, Stefan Grocholewski, Katarzyna Klessa, Jerzy Ogórkiewicz, Agnieszka Wagner, Marek Lange, Daniel Śledziński & Natalia Cylwik. 2008. LVCSR SPEECH DATABASE - JURISDIC. In: Proceeding of NTAV / SPA 2008, Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications, New Trends in Audio and Video (AES), Poznań University of Technology, September 25-27, 2008.
 • Klessa, Katarzyna, Jolanta Bachan. (2008) An Investigation into the Intra- and Inter-labeler Agreement in the JURISDIC Data. Speech and Language Technology, Speech and Language Techmology, vol. 11.
 • Demenko Grażyna. 2008. Intelligent voiced-based machine control, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych, Politechniki Wrocławskiej, nr.28, str.59-66
 • Demenko, Grażyna, Jolanta Bachan, Bernd Möbius, Katarzyna Klessa, Marcin Szymański & Stefan Grocholewski. (w druku) Development and Evaluation of Polish Speech Corpus for Unit Selection Speech Synthesis Systems. To appear in: Interspeech 2008, September 22-26, 2008, Brisbane, Australia.
 • Demenko, Grażyna. 2008. Voice Stress Extraction. In: Proceedings of Speech Prosody Conference. May 6-9, 2008, Campinas, Brasil, pp. 53-56.
 • Demenko, Grażyna. 2008. Speech Technologies for Homeland Security. In: Proceedings of Human Language Technologies in Africa: Status and Prospects Conference. 3-5 June, Rabat, Marocco, pp. 29-31.
 • Demenko, Grażyna, Stefan Grocholewski, Katarzyna Klessa, Jerzy Ogórkiewicz, Marek Lange, Daniel Śledziński & Natalia Cylwik. 2008. Jurisdic-Polish Speech Database for taking dictation of legal texts. In: Proceedings of the Sixth International Language Resources and Evaluation (LREC'08), Ed. European Language Resources Association (ELRA), 28-29-30 May 2008 Marrakech, Morocco.
 • Jokisch, O., R. Jäckel, M. Rusko, G. Demenko, N. Cylwik, A. Ronzhin, D. Hirschfeld, U. Koloska, L. Hanisch, R. Hoffmann. (w druku) The Euronounce Project - An Intelligent Language Tutoring System with Multimodal Feedback Functions: Roadmap and Specifications. In: Proceeding of Konferenz Elektronische Sprachsignalverarbeitung ESSV'08. September 8-10, 2008 Frankfurt am Main.
 • Malisz, Zofia & Katarzyna Klessa. 2008. A Preliminary Study of Temporal Adaptation in Polish VC Groups. In: Proceedings of Speech Prosody Conference. May 6-9, 2008, Campinas, Brasil, pp. 383-386.
 • Szymański, Marcin, Jerzy Ogórkiewicz, Marek Lange, Katarzyna Klessa, Stefan Grocholewski & Grażyna Demenko. First evaluation of Polish LVCSR acoustic models obtained from the JURISDIC database. In: Speech and Language Technology, vol. 11. Publisher: Polish Phonetic Association.
 • Tadeusiewicz, Ryszard, Grażyna Demenko, Stefan Grocholewski. (w druku) Automatyczna analiza mowy jako narzędzie zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Monografia. Red. L. Paprzycki & Z. Rau. Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna.
 • Śledziński, D.. Fonetyczno-akustyczna analiza struktury sylaby w języku polskim na potrzeby technologii mowy. Investigationes Linguisticae.Volume 16.Poznań 2008.

2007

 • Bachan, Jolanta. 2007. Automatic Close Copy Speech Synthesis. (Synteza mowy metodą automatycznego dokładnego kopiowania.) In: Speech and Language Technology. Volume 9/10. Ed. Grażyna Demenko. Poznań: Polish Phonetic Association, pp. 107-121.
 • Cylwik, Natalia. 2007. Cechy prozodyczne w tłumaczeniu symultanicznym. (Prosodic features in simultaneous interpreting.) In: Speech and Language Technology. Volume 9/10. Ed. Grażyna Demenko. Poznań: Polish Phonetic Association, pp. 57-79.
 • Demenko, Grazyna & Ryszard Tadeusiewicz. 2007. Technologie komputerowego przetwarzania mowy i ich możliwe zastosowania w pracy Policji. In: A. Szymaniak & W. Ciepiela, editors. Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy. Tom II. Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2007, pp. 369-382.
 • Demenko, Grażyna & Stefan Grocholewski. 2007. Verbal information processing and speech recognition technologies in internal security systems. In: Proceedings of 3dr Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challange for Computer Science and Linguistics. October 5-7, 2007, Poznań, Poland, pp. 560.
 • Demenko, Grażyna & Agnieszka Wagner. 2007. Prosody annotation for unit selection TTS synthesis. Archives of Acoustics
 • Demenko, Grażyna, Agnieszka Wagner, Matthias Jilka & Bernd Moebius. 2007. Comparative investigation of Peak Alignment of Peak Contours in Polish and German Unit Selection Corpora. Proceedings of the 6th ISCA Workshop on Speech Synthesis (SSW-6), August 22-24 2007, Bonn, Gremany.
 • Demenko, Grażyna, Katarzyna Klessa, Marcin Szymański & Jolanta Bachan. 2007. The design of Polish speech corpora for speech synthesis in BOSS system. In: Preceedings of XII Sympozjum Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki (PPEEm 2007). Wisła, Poland, pp. 253-258.
 • Demenko, Grażyna & Agnieszka Wagner. 2007. Building a lexicon for application in ASR and TTS systems. At: 14th International Workshop: Advances in Speech Technology. June 28-29, 2007, Maribor, Slovenia.
 • Gibbon, Dafydd, Jolanta Bachan & Grażyna Demenko. 2007. Syllable timing patterns in Polish: results from annotation mining. In: Interspeech 2007, 8th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Antwerp, Belgium, August 27-31, 2007; ISSN 1990-9772; ISCA Archive, http://www.isca-speech.org/archive/interspeech_2007, pp. 994-997.
 • Graliński, Filip, Krzysztof Jassem, Agnieszka Wagner & Mikołaj Wypych. 2007. Linguistic Aspects of Text Normalization in a Polish Text-to-Speech System. Journal of Applied Computer Science - JACS.
 • Jassem, Krzysztof & Agnieszka Wagner. 2007. Semantic disambiguation in a MT system based on a bilingual dictionary. Submitted and accepted for Archives of Acoustics.
 • Klessa, Katarzyna, Marcin Szymański, Stefan Breuer & Grażyna Demenko. Optimization of Polish Segmental Duration. Prediction with CART. In: Proceedings of the 6th ISCA Workshop on Speech Synthesis (SSW-6), August 22-24 2007, Bonn, Gremany.
 • Klessa, Katarzyna & Daniel Śledziński. 2007. A Study of Chosen Temporal Relations within Syllable Structure in Polish. (Analiza wybranych związków iloczasowych zachodzących w obrębie sylaby w języku polskim.) In: Speech and Language Technology. Volume 9/10. Ed. Grażyna Demenko. Poznań: Polish Phonetic Association, pp. 87-92.
 • Śledziński, Daniel. 2007. Analiza cech akustycznych sylab języka polskiego na potrzeby technologii mowy. (Acoustical Analysis of the Polish Syllables for Needs of the Speech Technology.) In: Speech and Language Technology. Volume 9/10. Ed. Grażyna Demenko. Poznań: Polish Phonetic Association, pp. 169-177.
 • Wagner, Agnieszka. 2007. Analysis of peak contours in different segmental and suprasegmental contexts. Proceedings of 19th International Congress on Acoustics, 2-7 September 2007, Madrid, Spain.
 • Wagner, Agnieszka & Grażyna Demenko. 2007. Building lexica for application in a speech dictation system. (Tworzenie leksykonów do zastosowania w systemie dyktowania mowy.) In: Speech and Language Technology. Volume 9/10. Ed. Grażyna Demenko. Poznań: Polish Phonetic Association, pp. 163-168.

2006

 • Bachan, Jolanta & Dafydd Gibbon. 2006. Close Copy Speech Synthesis for Speech Perception Testing. In: Investigationes Linguisticae, vol. 13, pp. 9-24. http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/pdf/Jolanta_Bachan_Dafydd_Gibbon_INVE13.pdf
 • Breuer, Stefan, Katarzyna Francuzik & Grażyna Demenko. 2006. Analysis of Polish Segmental Duration with CART , In: Proceedings of Speech Prosody Conference, May 2-5 2006, Dresden, Germany, pp. 137-140.
 • Demenko, Grażyna & Agnieszka Wagner. 2006. The Stylization of Intonation Contours. In: Proceedings of Speech Prosody Conference, May 2-5 2006, Dresden, Germany, pp. 141-144.
 • Demenko, Grażyna, Stefan Grocholwski, Agnieszka Wagner & Marcin Szymański. 2006. Prosody annotation for corpus based speech synthesis. Proceedings of Eleventh Australasian International Conference on Speech Science and Technology, Auckland, New Zealand, December 6-8, 2006
 • Graliński, Filip, Krzysztof Jassem , Agnieszka Wagner & Mikołaj Wypych. 2006. Text Normalization as a Special Case of Machine Translation. Proceedings of First International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Wisła, Poland, November 6-10, 2006
 • Klessa, Katarzyna, Marcin Szymański, Stefan Breuer & Grażyna Demenko. 2006. Optimization of Polish Segmental Duration Prediction with CART. SSW6, Bonn, Germany.
 • Wagner, Agnieszka. 2006. A comprehensive model of intonation for application in speech technology. Proceedings of VIII International PhD Workshop OWD 2006 (pp.91-96), Wisła, October, 21-24, 2006
Kontakt w sprawie zawartości strony: Katarzyna Klessa, e-mail: klessa (at) amu.edu.pl