Strona Główna   Pracownicy   Badania   Publikacje   Dydaktyka   Kontakt   

Tematy badawcze i realizowane projekty

Synteza i rozpoznawanie mowy

 • Tworzenie korpusów słownych na potrzeby rozpoznawania mowy
 • Leksykony dla systemów rozpoznawania mowy
 • Badania cech fonetyczno-akustycznych mowy (także spontanicznej i ekspresywnej) na potrzeby technologii mowy
 • Praktyczne i teoretyczne aspekty związane z tworzeniem syntezatorów mowy, zob. też: Projekt - synteza
 • Problemy anotacji nagrań na potrzeby rozpoznawania i syntezy mowy
 • Narzędzia do gromadzenia i obróbki dużych korpusów nagrań i tekstów w języku polskim, w tym tworzenie narzędzi do anotacji nagrań mowy naturalnej, z uwzględnieniem cech językowych i pozajęzykowych wypowiedzi

Inne tematy badań

 • Algorytmizacja oraz automatyzacja procedur fonetycznych
 • Sieci neuronowe i ich wykorzystanie w technologii języka i mowy
 • Rola czynników fonetycznych w procesie komunikacji
 • Badania nad percepcją mowy
 • Akustyczno-fonetyczne cechy mowy natywnej i nienatywnej
 • Komputerowe narzędzia do anotacji mowy (zob. np. nowy program do anotacji cech językowych i pozajęzykowych w mowie Annotation Pro)
 • Komputerowe narzędzia dydaktyczne, tworzone z wykorzystaniem technologii mowy
 • Badania fonostatystyczne i fonostylistyczne nad współczesną polszczyzną

Projekty i granty realizowane w Zakładzie Fonetyki

 1. Projekt NCN nr dec. 2013/11/D/HS2/04486 (01.08.2014-31.07.2017). Tytuł projektu: Struktura rytmiczna wypowiedzi w języku polskim: analiza korpusowa. Kierownik: dr Agnieszka Wagner. Strona www: http://www.agnieszkawagner.weebly.com/rytm.html
 2. Projekt MNiSW nr N N104 119838. Tytuł projektu: Komunikacyjne dopasowanie mowy syntetycznej (promotorski); Kierownik projektu: dr hab. inż. Grażyna Demenko; Gł. wykonawca: mgr Jolanta Bachan; Budżet: 34 645 PLN; projekt zakończony w 2012 r.
 3. Projekt MNiSW. Tytuł projektu: An analysis of pronunciation errors in Spanish learners of Polish for purposes of computer-assisted pronunciation training systems (promotorski); Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Grażyna Demenko, Gł. wykonawca: mgr Natalia Cylwik, Budżet: 32 416 PLN; projekt zakończony w 2012 r.
 4. EURONOUNCE - Projekt nr 135379-LLP-1-2007-1-DE-KA2-KA2MP (Projekt finansowany z funduszu Komisji Europejskiej, zarządzanego przez Education, Audiovisual & Culture Executive Agency): EURONOUNCE - Intelligent Language Tutoring System (ILTS) with multimodal feedback functions; projekt obejmujący ośrodki badawcze z Niemiec,Słowacji oraz Polski; zakończony w 2009 r.
 5. Projekt MNiSW nr 2 H01D 003 24. Tytuł projektu: Modelowanie iloczasu głoskowego na potrzeby syntezy mowy polskiej (promotorski); Kierownik projektu: dr hab.inż. Grażyna Demenko; Gł. wykonawca: mgr Katarzyna Francuzik (Klessa); Budżet: 23400 PLN; projekt zakończony w 2006 r.
 6. Projekt nr 7 T11C00921 sfinansowany przez Komitet Badań Naukowych System syntezy mowy ciągłej oparty na konkatenacji segmentów fonetyczno-akustycznych języka polskiego; projekt zakończony w 2003 r.; więcej: więcej

Współpraca naukowa z innymi ośrodkami

 • Projekt badawczy dotyczący identyfikacji i charakteryzacji mówcy na potrzeby militarnych systemów zapobiegania i zwalczania terroryzmu. (Laboratorium Zintegrowanych Systemów Przetwarzania Języka i Mowy w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, Instytut Chemii Bioorganicznej, Polska Akademia Nauk, Poznań oraz Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
 • Projekt badawczy prowadzony z udziałem pracowników Zakładu Fonetyki i studentów Instytutu Językoznawstwa dotyczący opracowania automatycznego systemu analizy i rozpoznawania mowy. Instytucja prowadząca: Laboratorium Zintegrowanych Systemów Przetwarzania Języka i Mowy w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, Instytut Chemii Bioorganicznej, Polska Akademia Nauk, Poznań; projekt zakończony w 2011 r.
 • Technologie przetwarzania oraz rozpoznawania informacji słownych w systemach bezpieczeństwa wewnętrznego
  (Projekt prowadzony w Laboratorium Technologii Języka i Mowy, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, z udziałem pracowników Zakładu Fonetyki; projekt zakończony w 2009 r.

Rozprawy doktorskie

2012

dr Natalia Cylwik
An analysis of pronunciation errors in Spanish learners of Polish for purposes of computer-assisted pronunciation training systems.

2011

dr Jolanta Bachan
Communicative alignment of Synthetic Speech.

2008

dr Agnieszka Wagner
Kompleksowy model intonacji do zastosowania w syntezie mowy.
(A comprehensive model of intonation for application in speech synthesis)

2007

dr Daniel Śledziński
Fonetyczno-akustyczna analiza struktury sylaby w języku polskim na potrzeby technologii mowy.

2006

dr Katarzyna Klessa
Modelowanie iloczasu głoskowego na potrzeby syntezy mowy polskiej.

Publikacje

Lista publikacji pracowników Zakłądu Fonetyki z ostatnich lat

Kontakt w sprawie zawartości strony: Katarzyna Klessa, e-mail: klessa (at) amu.edu.pl